V pořadí již druhý pitching projektů Animační espresso, který Asociace animovaného filmu uspořádala 20. 10. 2021 v rámci Dne české animace ve spolupráci s Anifilmem, ocenil čtyři slibné projekty a jeden pošle na CEE Animation Forum 2022.

Hlavní cenu v hodnotě 15 000 Kč udělil Lukáš Záhoř projektu Svit luny (r.  Petr Mischinger). Šéfproducent Mall.TV ocenil zejména žánrové zaměření a srozumitelné uchopení příběhu s ohledem na diváka.

Za společnost MAUR film vybrala producentka Alena Vandasová projekt Strachy autorky Báry Valecké. Finanční cenou v hodnotě 7 000 Kč podpoří odvážnou tvůrkyni, která si našla téma rezonující v každém člověku.

Producent Vladimír Lhoták vybral projekt Humanity Terezy Kovandové. Vyzdvihl zejména téma projektu, jeho humorné naladění a také stávající etapu vývoje, kdy je možné ještě variabilně pracovat se způsobem interpretace příběhu.

Producent Petr Oukropec podpoří projekt Oči mají uši autorky Viktorie Štěpánové, kde pomůže zejména s jeho distribuční strategií.

Producent Michal Podhradský ocenil odvahu Báry Valecké s jakou prezentovala projekt Strachy. Ten je sice ve velmi raném stadiu, ale základní autorčino nastavení ukazuje velký potenciál.

Více o všech zúčastněných projektech si můžete přečíst v tomto článku – katalog projektů zde.

Zvláštností pitchingu Animační espresso není jenom rychlost a sevřená forma prezentace, ale také velmi osobní rozhodování poroty, která se jako investici rozhodla věnovat svůj čas a zkušenosti, aby vybrané projekty pomohla posunout na jejich cestě k realizaci.

Celkově porota ocenila vysokou a kultivovanou úroveň jednotlivých vystoupení. Tomu přispěla i další producentská esa jako např. Petr Babinec, Karolína Davidová, Mária Moťovská nebo Juraj Krasnohorský. Smyslem těchto prezentací bylo mimo jiné také motivovat a inspirovat méně zkušené začínající kolegy. Proto do budoucna pořadatelé uvažují i o ocenění těchto špičkových výkonů.

Rozdáním cen ale Animační espresso nekončí. Projekty – a to nejenom soutěžící – mají možnost se přihlásit na dvě významné akce: CEE Animation Forumhlavní středo- a východoevropská animační událost v oblastech pitchingu, financování a koprodukce, nebo na CEE Animation Workshopceloroční vzdělávací program určený pro vývoj projektů a zvyšování producentských dovedností v oboru animace. Současně bude z prezentací vybrán jeden projekt, který bude reprezentovat Českou republiku na CEE Animation Foru 2022 v nesoutěžní kategorii.

Den české animace je každoroční událostí, v níž se propojuje Mezinárodní den animovaného filmu (připadající na 28. říjen) s připomínkou prof. Břetislava Pojara, který se narodil 7. října. Tradičně je jejím organizátorem Občanské sdružení animovaného filmu z.s. (OPSAF), pořadatel MFAF Anifilm, ve spolupráci s Asociací animovaného filmu (ASAF).