CEE Animation Workshop je celoroční vzdělávací program určený pro vývoj projektů a zvyšování producentských dovedností v oboru animace. Program je otevřen filmovým profesionálům nově ze všech zemí zapojených do programu Creative Europe – MEDIA. CEE Animation Workshop doprovází animované projekty od rané fáze vývoje až po plně rozpracované dílo připravené pro vstup na mezinárodní trhy.

CEE Animation Workshop je přizpůsoben potřebám producentů a jejich kreativních týmů, kteří právě pracují na vývoji animovaných projektů různé délky a typu (krátkometrážní, celovečerní i seriály). Přihlásit se mohou také zájemci bez projektu – např. zástupci animačního průmyslu nebo veřejných institucí, kteří chtějí vypracovat dlouhodobou strategii pro svoji společnost nebo podnikání se zaměřením na animaci.

Workshop se zaměřuje především na producenty a projekty ze zemí s nízkou výrobní kapacitou. Program také zve zájemce ze zemí střední a vysoké produkční kapacity, aby se přihlásily, pokud mají prokázanou vazbu nebo zájem na společném vývoji a koprodukci se zeměmi s nízkou produkční kapacitou nebo regionem střední a východní Evropy.

V roce 2022 otevíráme CEE Animation Workshop účastníkům ze všech zemí programu Creative Europe MEDIA. Aktivně řešíme trendy a potřeby animačního průmyslu, zejména nutnost navázaní spolupráce s řadou evropských partnerů. CEE Animation Workshop se zaměřuje především na země s nízkou produkční kapacitou, ale bude rozšířen jako most usnadňující spolupráci v souladu s nově upravenými strategiemi programu Creative Europe MEDIA na podporu společného rozvoje mezi zeměmi s vysokou a střední/nízkou výrobní kapacitou,” vysvětluje Juraj Krasnohorský, Head of Studies. CEE Animation Workshop navíc nabízí omezený počet stipendií.

Program kombinuje práci ve skupinách, individuální práci s tutory, prezentace, masterclasses, panelové diskuze a případové studie. Zvláštní důraz bude kladen na opravdový posun projektů ve vývoji scénářů, vizuální stránky a také se zaměří na zásadní fázi výroby. Workshop vyvrcholí závěrečnou prezentací pečlivě vybrané skupině důležitých hráčů animačního průmyslu, včetně zástupců národních fondů, televizí, producentů, sales agentů a distributorů. Kromě účasti na programu workshopu získají účastníci bez projektu osobní mentoring pro rozvoj své kariéry a obchodní strategie.

Program vedou renomovaní producenti a konzultanti, kteří po celou dobu programu pozorně sledují a mentorují projekty. Přednášky, případové studie a individuální konzultace zajišťují uznávaní odborníci a profesionálové z oboru.

CEE Animation Workshop 2022 budou tvořit 4 moduly, z toho 3 online (únor, duben, listopad) a 1 prezenční (srpen).

Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu. Více informací o podmínkách a přihlašovací formulář naleznete na www.ceeanimation.eu.

CEE Animation Workshop je finančně podpořen Evropskou unií, programem Creative Europe – MEDIA.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

O workshopu: https://ceeanimation.eu/workshops/2021-cee-animation-workshop/call/

Podmínky: https://ceeanimation.eu/wp-content/uploads/2021/09/CEE_Workshop-Regulations_2022.pdf

Dokumenty: https://ceeanimation.eu/wp-content/uploads/2021/09/CEE_Workshop-List-of-documents_2022.pdf

Přihlášky: https://ceeanimation.eu/cee-animation-workshop-2022/