Produkční společnosti Fresh Films a Hausboot Vladimír Lhoták se podělil o okolnostech vzniku, průběhu produkce i distribučních a marketingových plánech nového animovaného filmu Myši patří do nebe podle knihy Ivy Procházkové.  

Nápad na natočení tohoto filmu vznikl ve vaší produkční společnosti, nebo s ním za vámi přišli tvůrci?

S ideou realizovat Myši patří do nebe za mnou přišla režisérka a výtvarnice Denisa Grimmová.

Jak dlouho trvaly jednotlivé etapy od prvního rozhodnutí k dokončenému filmu?

Nápad jsme začali probírat v roce 2010. První fáze znamenala zajištění práv k předloze, vzhledem k faktu, že autorka je zastoupena německým vydavatelstvím, byla jednání složitá a protáhla se na téměř rok a půl. Další etapy probíhaly následovně:

  • 2011 – 2016: development, literární a výtvarná příprava
  • 2013 – 2018: financování
  • duben 2018: greenlight projektu
  • duben až listopad 2018: pre-produkce
  • listopad 2018 až únor 2020: natáčení stopmotion animace
  • červenec 2019 až listopad 2020: CG animace, kompozice, VFX
  • červen až prosinec 2020: postprodukce

Které etapy byly pro úspěšnou realizaci filmu rozhodující?

Klíčovou etapou byla fáze vývoje a financování, kdy jsme představovali projekt na mezinárodních fórech a prezentacích, kdy jsme si ověřovali funkčnost námětu, výtvarné koncepce a hledali jsme pro to vhodnou výrobní a finanční strukturu. Věděli jsme od začátku, že bez mezinárodní koprodukce projekt v naší vizi nebude realizovatelný a pokud by se nepovedlo ho zafinancovat na určité úrovni, raději ho opustíme.

Zjišťovali jste reakci potenciálních diváků nebo rodičů či pedagogů při přípravě scénáře, při vytváření výtvarných návrhů i celkového charakteru a vyznění filmu?

Látku jsme v různých fázích psaní scénáře a vývoje konzultovali s dětskými psychology, terapeuty zabývající se řešením složitých situací v rodině, nebo i s předním českým onkologem prof. Josefem Kouteckým. Silným argumentem bylo ovšem i několikerá ocenění pedagogů, odborníků i čtenářů literární předlohy.

Jaký vliv na realizaci filmu a jeho podobu měli partneři v rámci mezinárodní koprodukce? Přinesli do projektu zásadní změny oproti původním návrhům a plánovaným realizačním procesům?

Při hledání zahraničních koproducentů jsme měli poměrně danou představu, jakým způsobem workflow projektu rozdělit, a koproducenty jsme hledali v zemích, kde jsme očekávali nejen financování, ale i zkušené spolupracovníky a dodavatele. Někteří koproducenti aktivně nabízeli své tvůrce, například pro nás velice hodnotná spolupráce se skladatelem Krzysztofem Janczakem vznikla na popud našeho polského kolegy.

Co u vás rozhodlo při výběru českého distributora filmu?

Distributor CinemArt byl u projektu v samých počátcích. Nevím, zda to je naše začátečnické štěstí, či instinkt Aleše Danielise a jeho kolegů, že se za projekt postavil už v jeho nejranějších začátcích.

Jak intenzivní je vaše spolupráce s distributorem při přípravě marketingové kampaně?

Na tom právě začínáme pracovat, tedy na to prozatím nedokážu odpovědět, ale předpokládáme intenzivní spolupráci za účasti tvůrců i koproducentů.

Plánujete zahrnout do této kampaně i širší komunikaci s provozovateli kin a nabídnete jim podporu filmu nad rámec běžných zvyklostí typu plakát, stojka, trailer?

Rádi bychom se inspirovali ve Francii, kde je zvykem k dětským a rodinným filmům dělat kvalitní pedagogické materiály, speciální uvedení s workshopy, diskusemi, doprovodným programem.

Jak chcete motivovat kinaře, aby váš film co nejlépe prosadili u svých diváků?

Máme velké množství fyzických předmětů – dekorací a loutek z natáčení, lze uvažovat o výrobě zábavných interaktivních dekorací odkazujících na film, nicméně musíme vymyslet správný přístup z hlediska financování nákladů takových záměrů v rámci celkového marketingového rozpočtu vydání filmu.

Myši patří do nebe

Myši patří do nebe

Úvodní profilové foto: Jan Hromádko