ASAF Open Test je nová aktivita Asociace animovaného filmu, která má napomoci připravovaným českým animovaným projektům ke zvýšení kvality a konkurenceschopnosti. Cílem je zvýšit jejich šance na úspěch jednak ve výzvě Státního fondu kinematografie, ale především v zahraničí, kde by měly najít své koproducenty, distributory a agenty.

Prvního online kola ASAF Open Testu 14. a 15. 1. 2021 se zúčastnily 4 tuzemské produkční společnosti se svými projekty, vyvíjenými jako koprodukční pro mezinárodní distribuci:

  • Kouzelná animace ze Zlína představila loutkový TV speciál ZOOBOX, vyráběný v minoritní koprodukci s francouzskými společnostmi Moukda Production a XBO Films.
  • Společnost Cofilm se prezentovala animovaným seriálem Plešouni režisérky a výtvarnice Elišky Podzimkové, psaný britskou scenáristkou Debbie Macdonald, mimo jiné autorkou scénářů k seriálu Peppa Pig.
  • Třetím projektem byla celovečerní komedie Gentle Jaco (Milý Jaco) společnosti 3Bohemians, vyvíjená v česko-britském autorském týmu David Toušek a Phil Parker.
  • S celovečerním filmem Putování za velrybí písní německého scenáristy a režiséra Rezy Memariho, autora úspěšného filmu Letíme (Richard the Stork), se přihlásilo studio PFX. Realizačně ambiciózní film se vyrábí v česko-německo-kanadské koprodukci (Telescope Animation, La Biote a Fany, L´Atelier Animation).

Prvním dnem Open Testu, zaměřeným na zpracování žádosti a jejích příloh pro Státní fond kinematografie, provázeli účastníky zkušená dramaturgyně a dnes již také producentka Anna Vášová (13ka) spolu s producentem Martinem Vandasem (MAUR film).

Druhý den se věnoval vzájemnému hodnocení projektů a výměně zkušeností z pohledů finančních, tvůrčích a realizačních. Tutory druhé části Open Testu byli producenti Vladimír Lhoták, Vratislav Šlajer a Martin Kotík. V otevřené a věcné diskuzi mezi sebou producenti probírali jednotlivé aspekty svých projektů, tvůrčí a producentské přístupy a společně hledali optimální cesty, jak potenciál projektů prezentovat a co nejsrozumitelněji sdělovat institucím a subjektům, které mohou k jejich realizaci přispět.

Všechny projekty prokázaly silné základy pro další vývoj a realizaci s vysokým potenciálem mezinárodní konkurenceschopnosti

Seriál Plešouni, vyprávějící originální formou o léčbě rakoviny u dětí, byl v posledních dvou letech prezentován na všech klíčových evropských koprodukčních fórech, získal již podporu programu Creative Europe  MEDIA i soukromých firem. Seriál zastupuje významný mezinárodní agent Bejuba! Entertainment a je vyvíjený ve spolupráci s belgickým koproducentem, televizní stanicí VRT. Ačkoliv neobdržel podporu českého Fondu na vývoj, podařilo se producentům získat přes 2 miliony korun díky internetovému crowdfundingu. Co projektu v tuto chvíli chybí, je oficiální partner na české straně ze strany Fondu nebo České televize, jež by vůči mezinárodním partnerům garantoval lokální kredit producenta. Pro další financování projektu mezinárodními institucemi se taková, byť formální podpora automaticky předpokládá. 

Ukazuje se, že musíme intenzivněji komunikovat Fondu, aby vnímal svoji roli lokální autority jako imperativ u koprodukčních projektů, které se dokázaly prosadit v zahraničí již ve fázi vývoje, je tam o ně zájem a vlastně se jenom čeká, až je Fond pošle do výroby,“ konstatuje  jeden z tutorů a zároveň předseda ASAFu Martin Kotík.

Celovečerní film Gentle Jaco (Milý Jaco) urazil za tři roky vývoje dlouhou cestu a po dvou neúspěšných žádostech o podporu se tvůrci zaměřili na vlastní práci na příběhu a charakterech. Projekt si prošel vývojovým vzdělávacím programem CEE Animation Workshop a Story Labem v rámci vzdělávacího programu Anomalia. Tyto investice do projektu se ukázaly jako velmi správné: Příběh se silným environmentálním a lidským poselstvím, pracující s hlavním charakterem z hlíny, odkazující na českého Golema, ale dávající mu nový rozměr, je moderním poselstvím o naší přítomnosti i budoucnosti. Po diskuzích v rámci Open Testu si producent ověřil správnost své současné cesty a směřuje k podání žádosti na vývoj v letní výzvě.  

Putování za velrybí písní se uvedlo jako precizně připravený velkorysý projekt pro globální rodinné publikum. Studio PFX představilo nové technologické možnosti zpracování CGI filmu, které přináší zcela nový a inovativní tvůrčí přístup režiséra, kameramana i animátorů při vlastní realizaci. Již od počátku vývoje participuje PFX na tvůrčí spolupráci s německým režisérem a vyvíjí postupy a technologie, umožňující téměř „živou“ práci s charaktery a modely při zachování neobvykle kvalitního zpracování. Studiu PFX se tak podařilo posunout výkon herního enginu UnReal softwaru na kinematografickou úroveň. Stejně jako Plešouni i Putování za velrybí písní se představilo na všech zásadních evropských prezentačních platformách. Z Mezinárodního festivalu animovaného filmu ve Stuttgartu si projekt odvezl cenu za „scénář s největším potenciálem na mezinárodním trhu“. Film se stal také součástí iniciativy financování „Výjimečné filmy pro děti“ a získal podporu programu Creative Europe MEDIA.  

Můžeme říci, že v premiérovém kole ASAF Open Testu se sešly neobvykle silné projekty, které bezezbytku naplňují požadavky pro rozvoj české animační industrie. Posilují pozice českých producentů a tvůrců na mezinárodní scéně, zároveň přivážejí tolik potřebné tvůrčí a výrobní know-how, jež českou produkci může přiblížit kvalitní zahraniční úrovni a dávají světu na srozuměnou, že animace v Čechách je důstojným partnerem a musí se s ní počítat,” shrnuje Martin Kotík.

Asociace animovaného filmu považuje za klíčové, aby se těmto kvalitním a pro českou animaci důležitým projektům dostalo u našich institucí patřičné a důstojné podpory, aby svůj potenciál mohly naplnit a přinést prospěch celé profesionální animační obci. Tento cíl není jen “zbožným přáním” – opírá se mj. i o výsledky dotazníkového šetření mezi provozovateli kin, distributory a zástupci on-line platforem z konce loňského roku. Dotazovaní v něm vyjádřili přesvědčení, že české animované filmy jsou konkurenceschopné při srovnání se zahraniční produkcí, a potvrdili zájem ve své programové nabídce uvádět více titulů české animované produkce. Je zde tedy nabídka ze strany producentů i poptávka od distributorů, k úspěšnému růstu české animace zbývá posílit její institucionální podporu.

Druhé kolo ASAF Open Testu plánuje Asociace animovaného filmu na konec jara. Termínově bude odpovídat další výzvě na podporu vývoje a výroby animovaných filmů vypsané Státním fondem kinematografie. Panel tutorů se vedle producentů rozšíří i o další experty z oboru animace z řad zkušených tvůrců. Zúčastnit se mohou všichni členové ASAF, ať už připravují projekt pro české publikum, nebo s ním míří do světa, případně ho připravují pro žádost na Fond a mají o profesionální zpětnou vazbu zájem.