V dotazníkovém šetření, které proběhlo v závěru roku 2020, se Asociace animovaného filmu (ASAF) zeptala provozovatelů českých kin, filmových distributorů i zástupců on-line filmových portálů na jejich pohled na českou animovanou tvorbu při srovnání se zahraniční konkurencí.

Cílem šetření bylo odhalit klíčové trendy, slabiny a především identifikovat příležitosti české animované produkce nabízené divákům v kinech a prostřednictvím on-line platforem. Zaměřili jsme se pohled těch, kteří jsou v přímém kontaktu s diváky a z jejichž zkušeností lze získat klíčové informace o postavení české animované tvorby.

Ukázalo se, že oslovení profesionálové pozitivně hodnotí divácký potenciál české animované tvorby. Například 57 % kinařů, distributorů a dokonce 60 % on-line expertů uvedlo, že některé české animované filmy jsou již dnes konkurenceschopné při srovnání se zahraniční produkcí. Všichni mají zájem v budoucnu ve své programové nabídce uvádět více titulů české animované produkce a očekávají adekvátní diváckou pozornost. Respondenti šetření ve svých odpovědích oceňují zejména výtvarnou hodnotu české animované tvorby, ale zároveň upozorňují na celkové podfinancování zejména výroby. Provozovatelé kin by uvítali větší marketingovou podporu českých titulů v podobě regionálních premiér, diváckých soutěží a dalších eventových aktivit.

Tyto a další informace naleznete v kompletním vyhodnocení šetření, které je k dispozici ZDE. Jsme přesvědčení, že jeho výsledky budou užitečné pro všechny provozovatele kin a obdobně pomohou také distributorům a specialistům on-line platforem. ASAF využije výstupy z tohoto projektu také pro komunikaci se zástupci veřejných institucí, které se zabývají podporou české animované tvorby. ASAF chce touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, a podělili se s námi o své názory.