Festival Anifilm sice skončil teprve nedávno, již teď ale běží přihlašování animované tvorby pro další připravovaný ročník. Díla se přihlašují online tady do konce letošního roku.

Festival se uskuteční v Liberci od 4. do 9. května 2021 a přijímá nyní díla do těchto kategorií:

1. Celovečerní film – Pro filmy delší než 60 minut. Porota uděluje ceny za film pro děti a za film pro dospělé.
2. Krátký film – Pro filmy do 59 minut natočené profesionálními tvůrci. 
3. Studentský film – Film může přihlásit tvůrce i škola.
4. Abstraktní a nenarativní animace – Audiovizuální dílo využívající principy animace v nejširším slova smyslu.
5. Videoklip
6. VR film – Díla určená pro virtuální realitu – animovaná 360° videa.
7. Počítačová hra – Porota uděluje ceny za hru pro děti a za výtvarný počin.
8. Český obzor (národní soutěž)
– krátký film
– studentský film
– televizní / online seriál
– videoklip
– zakázková tvorba

O vítězích soutěže Český obzor rozhoduje Rada animovaného filmu (RAF), která byla ustanovena v roce 2017 za iniciace a podpory Asociace animovaného filmu (ASAF), Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm a Evropských animačních cen Emile (EAA).  Skládá se z autorských tvůrců, producentů, animátorů, dramaturgů, teoretiků, historiků, kritiků, zástupců audiovizuálních přehlídek a festivalů a filmových pedagogové. RAF rozhoduje v online hlasování v období před konáním festivalu. Přihlášením díla do soutěže Český obzor dává přihlašovatel zároveň souhlas Radě animovaného filmu k nominaci díla do Evropských animačních cen Emile.

Do soutěže mohou být přijata pouze díla dokončená po 1. lednu 2020, která na festivalu doposud nesoutěžila. Stejně jako v předchozích letech není přihlašování nijak zpoplatněno. Dochází pouze k posunutí uzávěrky na 31. prosince 2020.

Pro více informací o statutu festivalu a pravidlech soutěže navštivte festivalové stránky. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mail program@anifilm.cz