Česká filmová a televizní akademie, udělující výroční ceny s názvem „Český lev“ za českou audiovizuální tvorbou, letos poprvé vyhlašuje samostatnou kategorii Animovaný film.

Přihlásit lze dílo, které:

a)       je solitérním (samostatným) dílem a jeho délka trvání je alespoň 5 minut, nebo je seriálem o více epizodách, z nichž každá má délku trvání alespoň 5 minut;

b)       na jeho financování se podílel(i) alespoň z 20 % výrobce nebo koproducenti se sídlem na území České republiky;

c)       má české zastoupení v profesi režie nebo alespoň ve třech z následujících profesí: hlavní producent, scénář, hlavní výtvarník, hudba, střih, zvuk, přičemž tato podmínka nemusí být splněna, pokud se na financování díla podíleli výrobce nebo koproducenti se sídlem na území České republiky v rozsahu 100 %;

d)       bylo v Rozhodném roce v České republice poprvé zpřístupněno veřejnosti (promítáním v kinech, uvedením na festivalu nebo přehlídce, televizním vysíláním, internetovým sdělováním veřejnosti nebo jinou formou). V případě seriálu musí být v průběhu Rozhodného roku poprvé zpřístupněno veřejnosti v České republice alespoň pět epizod.

Termín pro přihlašování animovaných filmů je do 31. 10. 2020 na webu https://www.ceskylev.cz/cz/prihlaseni-filmu. Podmínky aktuálního ročníku naleznete ve statutu 28. Českého lva.