V roce 2017 iniciovala Asociace animovaného filmu společně s mezinárodním festivalem animovaných filmů Anifilm a Evropskými animačními cenami Emile vznik Rady animovaného filmu (RAF). Jedná se o nezávislé sdružení osobností působících v rozmanitých sférách české animace, jehož činnost vychází ze znalosti současné tvorby a časově výrazně překlenuje krátkodobé trvání festivalových porot. Proč Rada vznikla a jaké je její poslání?

V současné době má Rada animovaného filmu více než sto členů, mezi nimiž jsou vedle autorských tvůrců, producentů, animátorů či dramaturgů také teoretici animace, historici, kritici, zástupci audiovizuálních přehlídek a festivalů i filmoví pedagogové. Členství je dobrovolné a nehorované. Po vzoru amerických Annie Awards a evropských animačních cen Emile tak i česká kinematografie disponuje nezávislým sdružením odborníků, připravených každoročně podporovat, propagovat a reflektovat českou animaci u nás i v zahraničí.

 “Rada animovaného filmu vznikla jako iniciativa animátorů pro animátory. Nejen jako příležitost pro seznamování se s animovanou domácí tvorbou, ale i pro neformální setkávání všech, kteří mají o animaci zájem. Zároveň může RAF pro veřejnost srozumitelně obhajovat zájmy animace i pomáhat propagovat českou animaci do světa a být partnerem pro obdobné profesní sdružení a organizace. A za mne osobně mám radost, když se mohou pod jednou “střechou” sejít animátoři, producenti, režiséři, výtvarníci, scénáristé a obecně všichni ti, kteří mají s českou animační scénou něco společného,” vysvětluje Martin Vandas z Asociace animovaného filmu. 

Hlavním posláním této neformální iniciativy je sdružovat významné osobnosti působící v oblasti českého animovaného filmu a propagovat českou animovanou tvorbu u nás i v zahraničí. To se děje především prostřednictvím pravidelného zpřístupňování nových děl členům RAF, jejich hodnocením, udělováním výročních cen v rámci soutěžní sekce festivalu Anifilm Český obzor a přímým napojením na mezinárodní aktivity, zejména pak na Evropské animační ceny Emile

Důvodů pro vznik a potřebnost Rady bylo hned několik. Z mého pohledu je důležité, aby měla širší profesní obec možnost českou animační produkci vůbec zhlédnout. Až v tu chvíli totiž jde vést smysluplný dialog o tom, jak si česká animace vlastně stojí. Zároveň jsme chtěli poukázat na skutečnost, že ročně vzniká slušné množství zajímavých projektů, které si zaslouží být hodnoceny. Vzhledem k finanční i technické náročnosti animační výroby to nemusí být vždy jen celovečerní filmy, proto jsme zařadili i další kategorie typu krátký film, videoklip či seriál. Po vzoru evropských cen do budoucna zvažujeme i rozšíření hodnocení výkonů konkrétních profesí. Dlouho opomíjené posty výtvarníků, storyboardistů či animátorů by tak třeba konečně dostaly zaslouženého uznání. V neposlední řadě byla impulsem vzniku RAF absence ocenění pro kategorii animovaný film v rámci českých výročních cen a váhavý postoj akademiků k této problematice, což je z mého pohledu věc více než tristní. Obzvláště v dobách, kdy česká animace slaví skutečně světové úspěchy,” doplňuje Libor Nemeškal, jeden ze členů Prezídia RAF.

Prezídium RAF představuje výkonný kolektivní orgán, složený ze zástupců Asociace animovaného filmu (ASAF), Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, vysokoškolské akademické obce a Evropských animačních cen Emile. Momentálně jsou to Lukáš Gregor (UTB ve Zlíně), Pavel Horáček (Anifilm), Libor Nemeškal (EAA), Tomáš Rychecký (Anifilm) a Martin Vandas (MAUR film, ASAF).

V minulosti Rada animovaného filmu udělila výroční ceny například filmům Plody mraků (2017, r. Kateřina Karhánková), Happy End (2015, r. Jan Saska), Lichožrouti (2016, r. Galina Miklínová), Vánoční balada (2016, r. Michal Žabka), Mlsné medvědí příběhy: Hurá na borůvky! (2018, r. Alexandra Májová, Kateřina Karhánková), Kdesi (2019, r. Paul Muresan), Schovka (2019, r. Barbora Halířová) a dalším. Letošní hodnocení se aktuálně připravuje, nominovaná díla ve všech kategoriích (krátký a celovečerní film, studentský film, televizní / on-line film a seriál, videoklipy, zakázková tvorba) najdete na http://www.anifilm.cz/cs/festival/cesky-obzor/. Všechny nominované snímky bude možné zhlédnout na říjnovém Anifilmu v Liberci, kde proběhne také slavnostní vyhlášení a předání výročních cen české animace. 

Příkladů ze zahraničí, kde je tradice vyhlašování cen pro animovanou tvorbu již delší dobu ukotvená, se nabízí řada. U našich nejbližších sousedů najdeme filmovou cenu “Slnko v sieti”, udělovanou od roku 2004 Slovenskou filmovou a televizní akademií. V kategorii Nejlepší animovaný film si v roce 2018 odnesl první cenu koprodukční projekt Mimi a Líza   ̵̶ záhada vánočního světla (r. Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová), za rok 2019 je nominován česko-slovenský kraťas Sh_t Happens (r. Michaela Mihályiová, David Štumpf). Nebo ku příkladu na amerických Oscarech se cena pro animovaný film vyhlašuje už od roku 1932 (nejprve jako krátký film – kategorie se jmenovala Short Subject (Cartoon), od roku 2002 také pro Nejlepší celovečerní animovaný film); v Japonsku cenu uděluje od roku 2007 Japanese Academy Awards. Německá filmová cena Deutscher Filmpreis (označovaná jako Lola) se spolu se Spolkovým ministerstvem kultury pro zavedení speciální kategorie pro vizuální efekty a animaci rozhodla v loňském roce.

Podrobnosti k činnosti Rady najdete na stránce www.radaanimovanehofilmu.com. Pokud máte konkrétní dotaz, nebo byste se chtěli podělit o svůj názor na současný stav českého animovaného filmu, kontaktní osobou je Libor Nemeškal na nemeskal@kouzelna.com

loňské setkání členů RAF v Třeboni