Státní fond kinematografie v říjnu představil svoji Krátkodobou koncepci 2020, která přinesla změnu v přidání nové výzvy pro Kompletní vývoj animovaných seriálů pro děti a mládež. Oproti tomu nečekaným překvapením pro producenty byl přesun výzvy na Výrobu animovaného filmu do ledna oproti dosavadnímu červnu. “Výzva na výrobu animace je na svoji přípravu nejnáročnější ze všech výzev, vyžaduje nejvíce výstupů (storyboard, výtvarné návrhy a další) a její neočekávaný posun přináší pro žadatele nečekané komplikace,“ vysvětlil za ASAF Martin Vandas.

Tato navržená změna termínu nebyla s Asociací animovaného filmu ani s Asociací producentů konzultována, a tudíž se filmoví producenti pokusili jednat s kanceláří Fondu o návratu původních termínů, které lépe vyhovovaly filmovým marketům a byly dosavadní praxí zdárně prověřeny.

Rada Státního fondu kinematografie projednávala na své schůzi ve dnech 6. –7. listopadu námitku zaslanou Asociací animovaného filmu ke Krátkodobé koncepci 2020, která se týkala termínu vyhlášení a rozhodnutí výzvy Výroba animovaného filmu. Na základě připomínky se rozhodla tento termín v Krátkodobé koncepci upravit. Rada tak schválila změnu Krátkodobé koncepce 2020 v termínu vyhlášení výzvy Výroba animovaného filmu a to tak, že bude vyhlášena v termínu mezi únorem a březnem 2020 s tím, že rozhodnutí Rady proběhne v červnu 2020.

Zároveň také bylo ze strany Rady SFK přislíbeno, že pro následující Krátkodobou koncepci 2021 budou zohledněny potřeby žadatelů a kanceláře SFK. Aktualizovaná Krátkodobá koncepce 2020 ke stažení zde.

Členové Asociace animovaného filmu děkují Radě i kanceláři Fondu za pochopení a alespoň částečné posunutí termínu výzvy.

Tento text navazuje na článek Státní fond kinematografie vyhlašuje novou Krátkodobou koncepci (zveřejněný 9. října 2019, link zde).