V okruhu vývoje přibyde výzva pro Kompletní vývoj animovaných seriálů pro děti a mládež s alokací 1,5 milionu. Rada se tak rozhodla v reakci na stav současné animované tvorby, kdy český animovaný film na jedné straně zažívá výrazné úspěchy v zahraničí se svými krátkými snímky (Annecy, studentský Oscar), zároveň ale na druhé straně vnímá nedostatek současných českých animovaných děl pro děti.

 Jde o pilotní projekt, který pokud se stane součástí i dlouhodobých koncepcí, má potenciál představovat do budoucna smysluplný pilíř rozvoje úspěšné animované tvorby v ČR. „Animovaná tvorba hraje důležitou roli v rozvoji dětského vnímání světa i kvalitní kinematografie a seriály jsou nejčastějším způsobem, jak se s touto tvorbou děti seznamují, proto Rada považuje jejich podporu za podstatnou,“ uvádí se přímo v textu koncepce.

Výzva bude po prvním vyhlášení zhodnocena a Rada posoudí, jestli je tento koncept funkční. V případě kompletního vývoje animovaného filmu budou 4 miliony korun, o které byla snížena alokace výzvy na Výrobu animovaného filmu již v roce 2019, rozděleny mezi dvě výzvy Vývoje animovaného filmu, každá z nich tedy bude vyhlášena s alokací 6 milionů korun. Důvodem přesunu alokace z výroby do vývoje je zohlednění velké finanční náročnosti fáze vývoje u animovaných snímků. Rada v tomto akceptovala připomínky Asociace animovaného filmu. 

Vstřícný přístup Fondu velmi vítáme. O zlepšení podmínek podpory vývoje se snažíme dlouhodobě. Jde o krok správným směrem, neboť téměř 90 % animace tvoří animované seriály.  Čeští tvůrci jsou známí svojí kreativitou, otevření nové výzvy umožní tuto kreativitu prakticky využít,“ popisuje místopředseda ASAF Michal Podhradský. „Děkujeme Státnímu fondu kinematografie v čele s Helenou Bezděk Fraňkovou, že vyslyšel potřeby animačního průmyslu a začíná reagovat na světovou realitu. V celém regionu střední a východní Evropy, kde se prozatím seriály nepodporují, jde o průkopnické rozhodnutí a my věříme, že se díky tomu staneme v CEE animaci inspirací,“ dodává Podhradský.

Oproti tomu nečekaným překvapením pro producenty představuje přesun výzvy na výrobu animovaného filmu do ledna oproti dosavadnímu červnu. “Výzva na výrobu animace je na svoji přípravu nejnáročnější ze všech výzev, vyžaduje nejvíce výstupů (storyboard, výtvarné návrhy a další) a její neočekávaný posun přináší pro žadatele nečekané komplikace. Navržená změna termínu nebyla s ASAF ani s APA konzultována, neznáme důvody tohoto rozhodnutí,  ale snažíme se s Radou i kanceláří Fondu jednat o návratu původních termínů, které lépe vyhovovaly filmovým marketům a byly dosavadní praxí zdárně prověřeny. Budeme se snažit s Fondem i kanceláří do budoucna komunikovat tak, aby změny nepřicházely překvapivě a byly s odbornou veřejností projednány předem a ve všech konsekvencích,” doplňuje za ASAF Martin Vandas.

Pro výzvy okruhu výroba byly alokovány stejné finanční prostředky jako v roce 2019. Na základě připomínek Asociace producentů v audiovizi (APA) budou výzvy na Výrobu minoritních koprodukcí vyhlášeny v březnu a srpnu roku 2020 a to tak, aby výzvy navazovaly na velké koprodukční trhy. První by tedy měla být vyhlášena v březnu po koprodukčním trhu CineMart a po festivalu Berlinale. Druhá výzva bude vyhlášena v srpnu, aby o ní bylo rozhodnuto do konce roku. Nově přibude některým podpořeným projektům povinnost zpřístupnit film v kinodistribuci v Česku divákům se sluchovým postižením prostřednictvím skrytých titulků a také divákům se zrakovým postižením popisnou audio stopou. Tato povinnost se bude týkat projektů podpořených ve výzvách Výroba celovečerního hraného filmu, Výroba celovečerního hraného debutu a Výroba animovaného filmu částkou 5 milionů a vyšší a projektů podpořených ve výzvě Výroba dokumentárního filmu částkou 2 miliony a vyšší. 

Stejně jako v předchozích letech bude podpora distribuce koncipována jako dvě průběžné výzvy s alokací 6 milionů korun každá tak, aby bylo možné reagovat před vyhlášením druhé průběžné výzvy na případný nedostatek financí při vyšším počtu přihlášených projektů. Průběžný charakter výzvy se v předchozích letech osvědčil kvůli možnosti projektů žádat ve vhodném čase s ohledem na datum plánované premiéry. Žadatelé by měli mít na paměti, že je třeba podávat žádost vždy nejméně 90 dnů před plánovanou premiérou. Tato lhůta je nutná k tomu, aby Rada stihla rozhodnout před premiérou a dotace poskytnutá Fondem mohla být efektivně využita v distribuční kampani. 

Průběžná výzva Účast českých filmů na zahraničních festivalech je v této Krátkodobé koncepci vyhlášena se standardní alokací 3 miliony korun. Je opět koncipována jako průběžná s možností podávat žádosti od října 2019 do září 2020. 

Nejvýraznější obecnou změnou je posun ve vyhlašování KK. Výzvy Krátkodobé koncepce 2020 budou vyhlašovány od října 2019 do září 2020 tak, aby byly všechny výzvy této Krátkodobé koncepce rozhodovány v roce 2020. (…) Pro následující Krátkodobé koncepce vyhlašované vždy od října do září je předpoklad rozpočtu pro podporu kinematografie opět v úrovni 350–370 milionů korun

Rada se rozhodla klást v následujícím období specifický důraz na podporu žen filmařek a jiných znevýhodněných skupin v zájmu zvýšení diversity české kinematografie v obsahu filmů i co se týče složení výrobních štábů. Tento aspekt bude Rada zohledňovat v diskusích o projektech, i nadále však nejdůležitějším kritériem zůstává celková kvalita projektů a jejich připravenost k realizaci. 

Kompletní znění Krátkodobé koncepce 2020 najdete na webu https://fondkinematografie.cz/assets/media/files/fond/KK/KK_2020.pdf?fbclid=IwAR24jEneD_1kverEpxzlhGSQLtpmTm1_TXtUO-ZMpQsrDTBhUn9bGPe713w


Pozn. red.: na náš dotaz o komentář k článku reagoval člen Rady Státního fondu kinematografie Jiří Kubíček: “Krátkodobá koncepce Fondu na rok 2020 je reálným vyjádřením možností, které má v současné době Fond a jeho Rada k dispozici. Již jsem zaznamenal reakci ASAF na změnu termínu vyhlášení výzvy na výrobu animovaného filmu. K tomu mohu jen uvést, že vytvoření funkčního harmonogramu výzev je složitý proces a jeho výsledek patrně nikdy nebude vyhovovat všem. Nicméně změnou termínu výzvy na výrobu animovaného filmu se bude Rada Fondu zabývat na svém příštím pravidelném zasedání začátkem listopadu a jistě udělá vše pro to, aby vyhověla logickému požadavku animované obci. Budoucnost také ukáže, jestli přesun finančních prostředků z výroby do vývoje animovaného filmu nebyl kontraproduktivní.”