Dne 26. 2. 2019 uspořádala Asociace animovaného filmu (ASAF) na Španělské ambasádě v Praze setkání se zástupkyněmi animačního klastru z Kanárských ostrovů.

Hlavní zdroj příjmů pro naši ekonomiku představují turisté. Ale vláda si je vědoma toho, že je třeba ekonomiku diverzifikovat a nabídnout perspektivu zajímavého uplatnění mladým lidem, a tak se v roce 2015 rozhodla soustředit na animační průmysl. Toto odvětví má budoucnost. Navíc jde o ekologický průmysl, což je pro náš malý ráj na zemi důležité,“ vysvětlila Natascha Mora motivy, které vedly k založení Canary Islands Film.

Organizace je zřízena a vedena vládními agenturami, které reprezentovaly Natacha Mora (vláda Kanárských ostrovů, oblast kultury), Pila Moreno (agentura PROEXCA na podporu investic a internacionalizace hospodářství Kanárských ostrovů) a Sabita Jagtani (agentura Canaria ZEC na podporu investic v rámci daňové zóny Kanárských ostrovů). Hlavní úlohou Canary Islands Film je vytvářet příhodné podmínky pro produkci animace, např. prostřednictvím filmových pobídek ve výši 40 % k podpoře outsourcingu místních studií nebo  zvýhodněných daňových podmínek pro založení nových společností či poboček.

Kanárské ostrovy jsou jako španělská provenience součástí EU, jedná se ale o autonomní ekonomický region s vlastním systémem pobídek a daňových zvýhodnění (viz tabulka níže). Kromě významných daňových slev, které patří k nejvyšším na světě (40% odečet na uznatelné náklady pro mezinárodní koprodukce), mají firmám co nabídnout: špičkovou infrastrukturu v technologickém parku s výpočetním střediskem; geograficky výhodnou polohu mezi Afrikou, Evropou a USA; maximální právní jistoty (záruky díky členství v EU); těží i z kvality života, lákavého počasí i přírody. Moderní infrastruktura (nemocnice, obchody v evropském standardu) a nižší náklady než v západní Evropě, … i tyto faktory přispívají k rozvoji klastru a získávání profesionálů, kteří zde pracují a často i s rodinami žijí.

Klastr tvoří 11 animačních studií se sídlem na Kanárských o. (např: Mondo TV, b.water, 3Doubles, Anima), které zaměstnávají mezi 15 – 60 pracovníky, v součtu zhruba 250 lidí z celého světa. Působí zde samozřejmě i místní animátoři, v největším je to kolem 20 zaměstnanců.

FOCUS: daňové pobídky pro animaci na KO

  • 40% sleva (odečet na uznatelné náklady) pro mezinárodní koprodukce s KO při splnění podmínky minimum 200.000 eur eligible costs a pronájmu místní společnosti ke spolupráci. Cap. 5,4 mil. eur
  • 40-45 % sleva pro španělské produkce a koprodukce, které získají Canary Islands Audiovisual Work Certificate
  • ostatní: 45% odečet v oblasti technologické inovace (animace a videohry). Canary Islands Special Zone: 4% corporate income tax (oproti 25 % ve Španělsku, 19 % v ČR … nejlevnější v Evropě!)

Příklady animačních aktivit, které jsou podporovány:

  • produkce, postprodukce
  • computer programming
  • profesionální trainning
  • distribuce

 

Canary Islands Film stojí také za pořádáním prestižních animačních událostí: Quirino Awards – festival a koprodukční fórum animace v Tenerife; animační lab pro nové talenty Bridging the gap, Cartoon Business, konference pro evropské profesionály v animaci se na Kanárských ostrovech uskuteční v roce 2020 a zaměří se  na nové obchodní modely a financování; a v neposlední řadě Animayo – Mezinárodní festival animace, videoher a vizuálních efektů.

Prezentace v Praze, kterou zahájil ekonomický a obchodní rada španělské republiky v ČR pan Jose Manuel Revuelta Lapique, přivedla do publika dvě desítky účastníků – mimo členy ASAFu například zástupkyni CzechTrade Markétu Šebelovou nebo specialistku ekonomické diplomacie Odboru projektového řízení paní Lenku Kolářovou Bernklauovou z Magistrátu hl. m. Prahy.

V závěru se rozproudila diskuse a výměna zkušeností. „Strategií ASAFu je otevřít se světu a podporovat producenty v navazování mezinárodních koprodukcí, networkingu a inspiracím nejen v oblasti kreativy, ale i v systému státní podpory, financování a distribuce animovaných děl. Proto iniciujeme takováto setkání, kam zveme zkušené profesionály, a vyjíždíme sbírat podněty do zahraničí,“ uvedl místopředseda ASAF Marek Toušek, který diskusi moderoval.

Po studijní cestě do animačního klastru ve Stuttgartu je v plánu delegace českých studií a producentů na jaře letošního roku právě na Kanárské ostrovy.