V souvislosti s dlouhodobým strategickým zaměřením Asociace animovaného filmu na zvýšení konkurenceschopnosti oboru české animace i ekonomické výkonnosti jednotlivých subjektů se koncem loňského roku uskutečnila exkurze do Animation Media Cluster Region v německém Stuttgartu.

Stuttgart patří k nejprůmyslovějším zónám Evropy. Díky automobilkám Mercedes a Porsche pracuje v automobilovém průmyslu mnoho desítek tisíc lidí a zaměstnanost v oblasti je závislá převážně na této průmyslové komoditě. Vláda německého státu Baden – Württemberg se proto snaží rozvíjet také jiné druhy průmyslů a podobně jako například ekonomové v Jižní Koreji dlouhodobě obrací svůj pohled na “ekonomiku volného času”: vývoj a výrobu audiovizuálních děl, zejména animaci a digitální postprodukci.

Zástupci kreativního průmyslu ve spolupráci s veřejným sektorem (vládou spolkové země Baden-Württenberg) si dali za cíl vytvořit uskupení společností, které budou nabízet vysoce kvalitní služby animace a vizuálních efektů pro klienty z celého světa.

Nápad navštívit klastr ve Stuttgartu (zkratkou AMCRS) vyšla ze stále více vnímané potřeby přinést do rozvoje oboru animace v ČR nové impulsy a trendy především z rozvinutých trhů. Jestliže v rámci studie oboru animace vychází, že limitem naší konkurenceschopnosti v mezinárodním srovnání je fragmentace tvůrčích kapacit do řady malých studií, je logické a nutné se zamýšlet, jak situaci zlepšit a nastavit užší spolupráci mezi jednotlivými studii a producenty.

Exkurze se zúčastnilo 10 českých producentů a zástupců studií na konci listopadu 2018. Šlo o první návštěvu svého druhu nejen pro členy ASAFu, ale i pro samotný AMCRS. „Oslovili jsme ředitelku klastru Stefanie Larson s tím, že bychom je rádi navštívili a sdíleli jejich zkušenosti. Se Stefanie jsme se seznámili na FMX v roce 2017 a následující rok v  Annecy jsme domluvili základní kontury návštěvy a vzájemná očekávání. Zajímalo nás, kde se zrodila myšlenka spojit síly jednotlivých aktérů a jakým způsobem funguje toto propojení a vzájemné synergie mezi společnostmi, které si zároveň de facto více či méně konkurují. A také jak funguje zapojení dalších institucí, škol a regionálního fondu, které jsou také součástí klastru,” popisuje místopředseda ASAFu Marek Toušek.

Klastr si při svém vzniku vytyčil jednoduché cíle: pozvednout kvalitu a objem práce vykonávaných v regionu a zvýšit tak ekonomický potenciál tohoto oblíbeného oboru vědomostní ekonomiky.

Na začátku stála idea založit školu. FILMAKADEMIE Baden – Württemberg patří dnes k nejlepším na světě nejenom přípravou svých žáků na konkrétní pracovní pozice v audiovizuálním průmyslu, ale také vlastním vývojem nových technologií, postprodukcí neboa aplikací pro animaci. Spolu s Filmakademie patří do uskupení i další školy – např. hudební fakulta.

V současné době má AMCRS kolem 20 členů, převážně postprodukčních studií a několik málo ryze animačních, a k tomu 4 školy. Členství je výběrové. Členské společnosti zaměstnávají  zhruba 650 pracovníků a mají roční objem výroby okolo 30 mil. eur. Klastr je z 90 % financován veřejnými zdroji (Ministerstvo kultury a vědy prostřednictvím filmového fondu) a z 10 % členskými příspěvky.

V orgánech klastru je i člen regionálního fondu MFG Filmförderung Baden-Württemberg (MFG), což je mimochodem významný prvek pro sdílení potřeb oboru a vzájemné naslouchání veřejné a soukromé sféry. Díky přítomnosti fondu v klastru existuje rychlá zpětná vazba na požadavky oboru tak, aby byl stále konkurenceschopný. Dosažené výsledky ukazují, že toto pragmatické nastavení přináší své ekonomické výsledky. Místní produkce a studia mají k dispozici roční podporu cca 15 mil. eur ze strany MFG.  Ve fondu má svůj podíl jak federální vláda Baden-Württemberg, tak lokální veřejnoprávní televize SWR a záměrem je stimulovat audiovizuální produkci v regionu různými formami grantů a pobídek.

Myšlenka je postavena na budování silné značky uskupení v globálním kontextu. Zajímalo nás, zda společnosti jsou propojeny i nějak organizačně a technologicky tak, aby byla např. práce dvou a víc studií na jednom projektu co nejefektivnější. Propojení je však skutečně pouze na bázi zastřešující značky, což dává smysl. Značné úsilí je věnováno marketingu a PR. Zástupci klastru promují služby svých členů po celém světě. Skvělým akcelerátorem průmyslu je dnes již světová konference FMX pořádaná vždy koncem května, za jejíž organizací stojí filmová škola Filmakademie Baden Württemberg.

Mentální nastavení německé ekonomiky je směřováno na malé a střední podniky. Ty ale z podstaty nejsou schopny řešit obrovské zakázky zejména z hollywoodských studií. Klastr menších podniků je proto logickým řešením pro větší zakázky. Přesto je potřeba zmínit, že studia jsou globálními hráči – často jde o globální společnosti s pobočkami na několika kontinentech.

Ruku v ruce s propagací clusteru a jednotlivých členů jde promo celého region jako dynamického a vizionářského. Velice zajímavé jsou PR aktivity klastru v rámci regionu formou setkání zástupců kreativní mezioborového dialogu k posílení povědomí oboru animace a VFX u ostatních oborů a naopak. To má dvě roviny benefitů. Jednak podpora vzájemných obchodních vztahů, jednak sdílení společných témat v podnikání v daném regionu. Jde o sympatickou formu potkávání se kreativního světa s tradičně průmyslovými obory.

Německo je zároveň potenciálně vhodnou zemí pro koprodukce s českými producenty. „Záměrem naší návštěvy proto bylo i představit naše produkce a studia jako potenciální partnery. Myslím, že tato iniciativa byl pozitivně vnímána. Němečtí kolegové ocenili, že každý z nás představil alespoň jeden vlastní projekt. To u jejich produkcí a studií není tak běžné, většinou se zaměřují na nabídku služeb. Cílem akce však nebylo pouze poznat potenciální německé koproducenty, ale najít inspiraci a vzory pro rozvoj této oblasti audiovizuálního průmyslu u nás. Baden – Württemberg je v mnoha ohledech srovnatelný s Českou republikou: počet obyvatel, průmyslová orientace, kultura. V našem oboru je dokonce také určitá podobnost: filmové školy, počet pracovníků v oboru. A ani strategie klastru nejsou nijak vzdáleny strategii, kterou si vytyčil ASAF pro rozvoj animační industrie. Naše návštěva klastru přinesla inspiraci zejména v oblasti spolupráce se státními institucemi,  komunikace směrem k potenciálním partnerům v zahraničí a v neposlední řadě s důrazem na rozvoj talentů. Tyto inspirace bude ASAF dále zpracovávat a aplikuje je do své strategie,“ uzavírá místopředseda Michal Podhradský.

Více o Animation Media Cluster Region Stuttgart: https://www.amcrs.de/about-us1/


Asociace animovaného filmu chce i letos uspořádat další podobnou návštěvu – tentokrát Audiovizuálního klastru na Kanárských ostrovech. Exkurzi bude předcházet setkání se zástupci klastru CLAC dne 26. února 2019 od 10 hodin v Praze. Členové španělských vládních institucí, ředitelka národního filmového fondu a samotní filmoví producenti představí bohatou škálu podpor pro audiovizuální průmysl a ukážou pozvaným českým producentům cesty k možné spolupráci.

Setkání bude rozděleno na dvě části. První hodina poslouží k představení legislativní a daňové podpory audiovizuálního průmyslu a příležitostí ke koprodukci. Řečníky budou: Jose Manuel Revuelta Lapique (Counsellor; Economic and Commercial Affairs), Pablo Martin-Carbajal (CEO Proexca – Canary Islands Government), Natacha Mora Yanes (Canary Islands Film Head) a Sabita Jagtani (Senior Officer Canary Islands Special Zone, ZEC). Druhá hodina bude věnována networkingu všech účastníků.

Počet míst je limitovaný. V případě zájmu Vás prosíme o potvrzení účasti vyplněním registračního formuláře.