V nastávajícím roce přinášíme nový seriál, který vám postupně představí členy Asociace animovaného filmu – na čem pracují, zda a komu případně nabízí možnost spolupráce nebo jak vidí budoucnost české animace.

Jako první se představuje pražské studio Animation people s historií již od roku 1990, kdy se skupina profesionálů z bývalého Krátkého filmu rozhodla natáčet loutkové filmy vlastní produkce. Záběr jejich tvorby je velmi široký – od autorských filmů a projektů k reklamním spotům, které často vyžadují hledání nových technologií a postupů.

Odpovídal producent Michal Podhradský, který je zároveň místopředsedou ASAF.

 

Na čem právě pracujete?

V současnosti vyvíjíme dva celovečerní projekty – celovečerní film „Přátelé z tajemného lesa“ režisérky Lenky Ivančíkové a seriál „Elementi“ Zory Cejnkové. A jako asi každý, máme v šuplíku ještě další projekty, na které bohužel aktuálně není čas.

„Tajemný les“ oslovil potenciální koproducenty ve Francii, Německu, Irsku a Norsku, z čehož máme samozřejmě radost. Bohužel u našeho Fondu (pozn. Státní fond kinematografie) nedostal zastání jako „málo umělecký“. To nás hodně překvapilo.  Takže kromě vývoje vymýšlíme i strategii, jak o projekt, o který je v zahraničí zájem, nepřijít tím, že na něj nemáme od nás žádné finance.

Jinak máme hotový krátký koprodukční film „Journey“, pro jehož českou premiéru hledáme nejvhodnější příležitost.

Chybí vám spolupracovníci?

Teď hledáme především výtvarníky. Dlouhodobě nedostatkovou profesí jsou scénáristé.

Tím, jak jsme byli dotlačeni do tzv. garážových produkcí, jsme nuceni dělat v malém týmu mnoho profesí. Pro kvalitu díla je to smrtelné, neboť takto se nedá konkurovat v kvalitě, ani rychlosti produkce.

Bohužel syndrom garážové produkce se dostal až do škol, kde se učí jako způsob výroby. Absolventi  pak mají potíže, neboť neumí konkrétní  řemeslo, nejsou připraveni strukturálně, mají problém s formální prezentací.

Letos jsme pokusně zapojili několik studentů do praktického projektu ve stylu „director award“. Studenti zde soutěží a vyrábí skutečnou reklamu jako v normální praxi. Bohužel nahrazování školy praxí je pro provoz studia hodně náročné.

Kdybyste mohli něco změnit (ať už v legislativě, současné praxi či nastavení pravidel), co by to bylo?

Především nás brzdí neexistence podpory žánrových a televizních formátů. Rezignací státu na ochranu duševního vlastnictví jsme přišli o podstatnou část zdrojů z trhu typu „home video“. Z těchto zdrojů jsme kdysi financovali výrobu nových projektů. Náhrada za tuto ztrátu neexistuje. To je zásadní problém. Vše ostatní je jenom důsledek.

Další vážný problém je v tom, že Česká televize rezignovala na výrobu nového animovaného obsahu pro děti.

Jak si vybíráte projekty?

Intuitivně. Po třiceti letech praxe se dá na intuici trochu spolehnout.  Vkládáme značné prostředky do vlastního vývoje. Zhruba 70 % se sice zahodí, 30 % se vyvíjí z fáze literární a výtvarné přípravy dál.

Jaký film vás v poslední době nadchnul?

Another Day of  Life.

Kde by podle vás mohla/měla česká animace být za 5, 10, 50 let?

Myslím, že jsme na přelomu historické změny. Nejde o revoluci, ale pomalou evoluci. Pociťuji, že mnoho absolventů škol se  chce podílet na něčem větším, mají ambice. Čím dál více (zejména v CGI) spolupracujeme se světem, koprodukce není cizí slovo. Pokud se odčiní tržní křivdy nějakým smysluplným financováním žánrového obsahu, tak se tyto přirozené potůčky spojí v řeku a česká animace se stane zase světovou. Máme na to, náš kreativní potenciál je úžasný.


Ukázky práce studia Animation people: