Autorka internetového blogu Animuj.cz Karolína Čížková se v říjnu zúčastnila našeho Mezinárodního semináře o koprodukcích, kde vyzpovídala ostříleného producenta Oliviera Nomena. Ten působí na volné noze v několika zemích (Francie, Belgie, Kanada) a představoval Case Study se zaměřením na ekonomickou stránku, finanční a právní faktory velkých mezinárodních koprodukcí.

Co to znamená koprodukce ve světě animace? Existují nějaká zvláštní pravidla? Co koprodukce přináší?

Je důležité rozlišovat oficiální a neoficiální koprodukci. Záleží také na smlouvě o koprodukci, která vznikne mezi zeměmi. Smlouva o koprodukci se také odvíjí od tzv. Evropské úmluvy o filmové koprodukci. Navzdory všem těmto rámcům a předpisům neexistují žádná zvláštní pravidla pro animaci.

Specifikace animace je komerčnější než běžný hraný film. Jedná se o žánr, se kterým se cestuje mnohem jednodušeji než s hraným filmem nebo dokumentárními filmy. Neřešíte herce, kteří se stydí, nebo filmové hvězdy, které mají nějaký blok. Setkání s lidmi z televize nebo jiných platforem v různých zemích je samozřejmě dobrým výchozím bodem pro úspěšnou koprodukci.

Co může přinést koprodukce, lze shrnout do jednoho slova: partnerství. V ideálním světě by každá část koprodukce měla přinést konkurenční výhody své společnosti a země a strany by měly sdílet své komplementární dovednosti na všech úrovních: obsah, technika, financování a exploatace.

Byl jste součástí mnoha úspěšných animovaných projektů jako je Včelka Mája nebo několik televizních seriálů. Jak jste se na nich podílel?

Zapojil jsem do mnoha animovaných televizních seriálů, ať už šlo o koprodukci, nebo ne. Jsem v oboru více než 20 let a často zastávám různé pozice, jako jsou právní a obchodní záležitosti, vedoucí výroby nebo výkonný producent.

Kde jste se to všechno naučil? Někdo Vám své znalosti předával, nebo jste si na vše musel přijít sám?

Bohužel neexistuje žádná škola, která by učila, jak produkovat nebo koprodukovat. Do tohoto odvětví můžete vstoupit jen jediným způsobem: pracovat na řadě projektů a z těchto zkušeností se naučíte nejvíce. Setkání se správnými lidmi ve správnou chvíli může ale určitě pomoci. Takže odpověď je: učil jsem se sám a naslouchal zkušenějším lidem.

Jaký je hlavní problém českých animátorů/tvůrců podle vašeho názoru?

Samozřejmě nedostatek finančních zdrojů, zejména těch veřejných. Určitě by to bylo pro producenty animace jisté povzbuzení, pokud by mohly být posíleny investice a veřejné dotace České televize. Z producentského hlediska je film Hurvínek a kouzelné muzeum založené na významných soukromých investicích, ale nevěřím, že tohle je cesta pro všechny české animované projekty.

Může student-animátor vytvořit koprodukci se zahraničním studiem?

S výjimkou krátkých filmů si nemyslím, že by student mohl společně produkovat televizní seriál nebo hraný film. Producent je povolání, které samo o sobě vyžaduje jiné dovednosti (tvůrčí, právní, finanční, vyjednávání, …). Pokud jako ten tvůrce v sobě cítí podnikatelského ducha, je samozřejmě možné se stát producentem, s určitými zkušenostmi a náborem ve vašem týmu lidí, kteří mají doplňující odborné znalosti.

A co tedy celovečerní filmy? Je nutné, aby tvůrčí tým získal finanční podporu z českých veřejných zdrojů nebo může uzavřít spolupráci se zahraničními studii i bez české podpory?

Koprodukce je rovnováha mezi dvěma nebo třemi partnery. Pokud jeden z partnerů přinese podstatně méně investic než ostatní, následkem toho půjde o nevyvážené partnerství a potenciálně ztratí řadu výsad a jeho role bude v projektu výrazně snížena (nemluvě o podílu ze zisku). Samozřejmě se cení umělecká kvalita a čas, ale bude obtížné soutěžit s ostatními partnery, kteří na projektu zvyšují své finanční prostředky. Čím více finanční podpory získáte z vaší země, tím silnější budete v jednání s koproducenty.

Mluvil jste také o úskalích koprodukce. Co je největší výzvou v koprodukci a na co si dát pozor?

Zjednodušeně řečeno, hlavním úkolem je najít koproducenta, s nímž byste našli optimální vzájemné porozumění nejen z hlediska obsahu a finančního vyjednávání, ale také z hlediska lidského porozumění.