Ve dnech 11. – 16. června 2018 se ve francouzském Annecy uskutečnil Mezinárodní festival animace. Pod hlavičkou nově vzniklé asociace CEE Animation (dříve známá pod jménem Visegrad Animation Forum) se návštěvníkům představila delegace zástupců středo- a východoevropské animované tvorby, kteří se zúčastnili tradičního festivalového trhu MIFA.

Celkem 42 zástupců z 11 zemí (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Maďarsko, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) dostalo příležitost být součástí stánku Creative Europe MEDIA. Bylo to vůbec poprvé, co se na nejvýznamnějším evropském veletrhu animace MIFA objevil stánek zahrnující hned několik evropských subjektů zastřešený právě institucí Creative Europe MEDIA. Díky této nabídce mohl CEE Animation oslovit filmové profesionály ze střední a východní Evropy a nabídnout jim účast na této prestižní akci.

Naše účast byla velmi důležitá hned v několika směrech. Na místě jsme pod nově založenou značkou CEE Animation fungovali jako meeting-point pro návštěvníky MIFA a brána do animačního průmyslu prozatím opomíjeného regionu. Velmi často za námi přicházeli producenti se zájmem spolupracovat s někým ze střední a východní Evropy, ale nevěděli, jaké projekty právě vznikají ani koho oslovit. Ukázalo se, že náš region opět začíná přitahovat pozornost a zahraniční producenti a festivaloví dramaturgové objevují naše talenty,“ popisuje mluvčí CEE Animation Marta Jallageas vlastní zkušenost z místa.

Asociace animovaného filmu (ASAF) vyslala do Annecy historicky první delegaci hned 19 zástupců. Početná účast byla umožněna díky významné finanční podpoře Státního fondu kinematografie. Festivalu se zúčastnila i Markéta Šantrochová, vedoucí oddělení Czech Film Center Státního fondu kinematografie: „V Annecy jsme už v minulosti vystavovali, ale zhodnotili jsme, že samostatný český stánek příliš významu neměl. Jako malá země můžeme těžko konkurovat větším zemím – objemem produkce či velikostí samotného odvětví. Díky nabídce od Creative Europe MEDIA a zájmu ASAF a dalších sdružení v regionu se podařilo vystavovat společně se středo- a východoevropskými zeměmi. A ukázalo se, že to funguje velmi dobře. Model se osvědčil v tom, že jako region máme mnohem větší sílu a dokážeme lépe zaujmout,“ shrnuje Markéta Šantrochová.

Martin Kotík (Rolling Pictures), režisér a producent aktuálně nejúspěšnějšího českého animovaného filmu, co do počtu mezinárodních distribucí, dokázal v Annecy navázat další distribuční příležitosti: “Jednal jsem s řediteli festivalů ohledně uvedení Hurvínka v dalších mezinárodních soutěžích a přehlídkách, což se podařilo u dvou řeckých (Athény, Olympie) a jednoho amerického (Palm Springs, Kalifornie) festivalu. Počet animovaných festivalů, kde se Hurvínek dostal do soutěžního programu, nám tímto stoupl na deset. Především jsem ale chtěl podpořit jednání našeho sales agenta o prodejích Hurvínka do zahraničních distribucí. I toto se povedlo a naši sbírku 80 zemí, kam se nám již film podařilo prodat, snad brzy rozšíříme o další země, kde mnohdy český animovaný film ještě v distribuci prozatím nikdy neměli,” doufá Martin Kotík a pokračuje: “Vedle toho jsem se jel do Annecy zúčastnit několika přednášek světových režisérů a scenáristů, což je pro mne vždy nesmírně inspirující a velmi poučné. A i kdyby se tam nepodařilo sjednat nic jiného, tak již tato setkání se světovou špičkou animace vnímám jako zásadní pro mne i ostatní tvůrce z České republiky.”

Další z českých účastníků Libor Nemeškal (Kouzelná animace) uvedl: “Za nás se jednalo o jedinečnou zkušenost. Bylo to příjemné, domácí, pohodové, ale zároveň skutečně intenzivní a profesionální! Při prezentaci našeho studia i komunikaci možností mezinárodní spolupráce na animovaných projektech bylo zaštítění CEE Animation i stánkem MEDIA nespornou výhodou. Zároveň nám to ale pomohlo i v prohlubování vztahů s producenty ze zemí střední a východní Evropy. Pevně proto doufáme, že se akce bude v podobném duchu opakovat i v nadcházejících letech.

Českou animaci prezentoval ve festivalové soutěži krátkých studentských filmů snímek O tom co potom (Matous Valchar), na MIFA Pitches se představil Koniec (Michaela Mihalyiova) a diváci měli možnost vidět hned několik projekcí celovečerního filmu Jana Švankmajera Hmyz.

V rámci doprovodného programu proběhlo také European Film Forum. Cílem tohoto diskuzního panelu bylo zkusit najít způsoby, jak pomoci producentům budovat jejich vlastní značku a jaké příležitosti přinášejí digitální technologie na vývoj IP (intellectual property). Za region střední a východní Evropy vystoupil slovenský producent Juraj Krasnohorský, který připomenul slavné postavy animovaného filmu – např. český Krtek, chorvatský Baltazar nebo polskou dvojici Lolek a Bolek a ukázal návaznost na současné úspěšné projekty, jako jsou např. Websterovci (SK), Koyaa (SI) nebo Agi Bagi (PL). Mezi pozvanými do debaty byli Marc Dhrami (Normaal), Edward Galton (Cake), Brenda Maffuchi (De Agostini Editore), Pierre Sissmann (Cyber Group Studios) and Martin Dawson (DG Connect, European Comission).

Bližší informace o delegaci na MIFA 2018 najdete v brožuře CEE Animation zde.

Autoři článku: Mirka Reifová, Marta Jallageas. Foto: David Toušek