Na Mezinárodním festivalu pro děti a mládež Zlín Film Festival 2018 se 29. 5. sešli producenti dětských filmů, převážně z oblasti animace. Řeč byla o věcech, které pálí nejen je a jejich studia konkrétně, ale i o tom, co trápí současnou českou animovanou tvorbu a jak s tím naložit.

Jedním z témat bylo například internetové pirátství, které narostlo do obřích rozměrů a naprosto paralyzovalo nezávislý produkční systém. Odhadem 95 % diváků za užití díla neplatí, producenti mohou reálně pracovat pouze s 5 % příjmů. Tímto stavem je postižena zejména žánrová tvorba – tedy tvorba pro děti. Výpadek DVD distribuce nebyl nikdy nahrazen legální on-line distribucí. Vzhledem k tomu, že dohled a legislativní řešení může realizovat pouze stát, měl by být tento problém v gesci státní instituce. Producenti mají své osobní zkušenosti s tímto zásadním krácením tržeb, ale účastníci se shodli na tom, že by se o problematiku analýzy i řešení stavu měl více zajímat Státní fond kinematografie.

Nízká produkční kapacita české animační výrobní základny je důsledkem dlouhodobého podfinancování oboru a ztrátou trhu. Podfinancování a nekontinuita animovaného průmyslu v ČR vedla k rozkladu výrobních kapacit na „garážová“ studia. Výrobní kapacity není možné rozvinout zejména z důvodu nekontinuity práce, způsobené také neexistencí lokální poptávky ze strany televize.

Diskutujícím chybí také jasnější a statutární definice fází vývoje české kinematografie a sladění definic s evropskými zvyklostmi. Při pohledu na naše animační školství se jeví jako nedostatek, že studenti nebývají obeznámeni se skutečnou výrobou a reálnými zahraničními produkčními požadavky, aby budoucí producenti dokázali definovat pozice českého animovaného filmu ve světě a prosazovat se i v mezinárodním kontextu.

Jednání v mnoha aspektech ukázalo na skutečnosti, které jsou již známé ze studie animačního průmyslu, provedenou ASAF v roce 2017. Nicméně objevila se i jiná témata, která jsou více spojená s praxí. Díky přátelské atmosféře se v mnoha tématech mohlo jít do podrobných detailů. Všichni zúčastnění se vyjádřili, že podobná setkání jsou pro producentskou obec přínosem, neboť aktérům přináší poučení z osobních case studies, jež jsou pro praxi nejcennější.