Jedním z nejvíc vytížených hostů letošního Visegrad Animation Fora byla Sabine Minniti, Manager of TV programming support programu MEDIA Creative Europe.

Její praktický workshop účastníkům poskytl vhled do vyplňování a systému hodnocení žádostí Creative Europe Media TV programming. Mezi producenty střední a východní Evropy nebylo v tomto ohledu dosud bohužel mnoho úspěšných; konkrétně se financování podařilo pouze jednomu projektu, a sice slovensko-polsko-českým Websterovcům režisérky a producentky Kataríny Kerekesové. Celkem se v loňském roce o podporu programu MEDIA ucházelo 23 projektů, uspělo jich 7 převážně z Francie (5), Velké Británie (1) a Německa (1). Upřednostňovány přitom jsou projekty pro mladé publikum a ze zemí s nízkou či střední kapacitou produkce. Důležitou podmínkou pro udělení grantu je smluvní zajištění minimálně 50% podílu financování třetí stranou (vysílatelé, veřejné financování, obchodní agenti apod.). U vybraných projektů bylo průměrně zapojeno 10 – 11 vysílatelů, podmínkou je účast minimálně 3 ze 3 různých zemí.

Všichni přítomní dostali příležitost klást dotazy a i individuálně konzultovat své projekty.

Sabine Minniti také během své krátké návštěvy poskytla rozhovor přímo pro web ASAF:

V čem spatřujete největší rozdíly mezi stylem práce západních a východních tvůrců?
Především je třeba si uvědomit, že na evropském trhu jste relativně novými hráči. Tvorba z vašeho regionu se na západ začala dostávat až po politických změnách v 90. letech. Z podobných důvodů máte také omezený přístup k financování. To je asi hlavní rozdíl oproti západní a východní tvorbě – nemůžete mít stejnou výrobní a koprodukční strategii, když máte například oproti Francii nebo Německu nesrovnatelně nižší rozpočty.

Kde jsou podle vás naše přednosti a naopak i slabiny?
Pozitivní je, že tady vidím neskutečné množství kreativity a talentu. Ale lidé jsou příliš stydliví! Myslí si pořád, že nejsou dost dobří, nejsou tolik talentovaní. Ukažte Evropě, co děláte! Potkávám mladé, zapálené tvůrce, kteří mají opravdovou vášeň pro animaci. Ti by se měli víc prosadit.
Co vás možná stahuje zpátky, jsou nemoderní postoje veřejnoprávních televizí. Mnozí z nich uvažují pořád stejně jako v dobách komunismu. Upřednostňují zakázkovou výrobu před podporou originálních projektů, a to je špatně.
Oproti tomu trendy ve Francii, Německu nebo Británii jdou směrem k vývoji silných komerčních produktů, které se dostávají do mezinárodní distribuce až na druhém konci světa – prodávají se třeba v Indii nebo Číně.

Má tedy vůbec CEE animace šance se prosadit na západním trhu?
Tomu pevně věřím. Vloni v prosinci jsem byla přítomna jednání v Lublani, které položilo základ společnému snažení zemí z regionu střední a východní Evropy. To bylo nesmírně důležité a já to vnímám jako obrovský pokrok. Namísto toho, aby postával každý ve svém koutku, máte společně daleko větší šanci něco dokázat. Je to probuzení síly, která už teď má za důsledek to, že jsem tady! Naše strategie se hodlá daleko víc zaměřit na podporu tvorby střední a východní Evropy. Podporujeme například festivalové setkávání, nejen Anifilm a VAF, ale třeba i slovinskou Animatiku a další. Letos poprvé bude mít také CEE region své zastoupení na vlastním stánku na European Film Foru v Annecy.

Co byste vzkázala našim tvůrcům?
Buďte hrdí na to, co děláte! A spolupracujte.

Jak se vám líbí na VAF v Třeboni?
Bohužel tu nemám moc času, jen dva dny – dnes odpoledne už zase odlétám. Ale jsou tu moc milí lidé, zdají se mi být víc otevření, v pohodě. Mají skvělé nápady, hledají nové přístupy, „out of the box“. Přeju jim všem, aby byli úspěšní!

Sabine Minniti pracovala v Bruselu v Agentuře vzdělávání, audiovize a kultury; poté pro Erasmus Mundus Action. Od roku 2013 je zástupkyní Creative Europe MEDIA, konkrétně vedoucí sekce TV Programming, Audience and Innovative Approaches Sector. Detailně sleduje vývoj televizních programů v Evropě a zaměřuje se především na animovanou tvorbu.