Nová iniciativa pod názvem CEE Animation Workshop seskupila dvacet čtyři nezávislých producentů animovaných filmů ze šestnácti zemí střední a východní Evropy (Central and Eastern Europe – CEE). Přijeli kvůli networkingu do Lublaně, aby konzultovali, učili se a sdíleli své zkušenosti z výroby animovaných filmů. Během workshopu všichni účastníci diskutovali o současné situaci v animaci a identifikovali možné společné kroky k podpoře a růstu animačního průmyslu. Tyto kroky a strategie byly shrnuty v dokumentu podepsaném všemi účastníky – Lublaňské dohodě. Dokument bude také sloužit jako vodítko pro budoucí dialog s Evropskou komisí.

V letošním roce vypracovala Evropská komise „Animační plán pro Evropu“, zveřejněný v září 2017, jehož cílem je oživení animačního průmyslu v celé EU. Nezávislí výrobci ze zemí střední a východní Evropy, kteří se za posledních několik let setkávají na Visegrad Animation Forum (VAF), sdílí názor, že další budoucí kroky musí být definovány společným hlasem, který by přesněji představoval specifika regionu CEE. Za tím účelem CEE Animation Workshop poprvé sdružil producenty ze zemí střední a východní Evropy. Důležitost této události byla okamžitě rozpoznána i kancelářemi Creative Europe Desks – MEDIA. “Kanceláře z celkem devatenáct zemí se dohodly, že spojí své síly, což představuje jasné uznání role nezávislých producentů jako klíčových aktérů v tvorbě kvalitního animovaného obsahu v zemích střední a východní Evropy,” vysvětluje Sabina Briški Karlić za Creative Europe Desk (CED) Slovinsko.

CEE Animation Workshop byl první příležitostí, která přivedla producenty z mnoha zemí do společné diskuse o strategických otázkách týkajících se koprodukce, ale i jejich vztahu k veřejnoprávním televizím a filmovým fondům. Výsledkem této pětidenní práce je dokument nazvaný “Lublaňská dohoda” o více než sedmi stranách konkrétních strategií, rozdělených do osmi kategorií, jako např. Národní a regionální fondy, místní vysílatelé, odborné vzdělávání, či digitální platformy. “Všichni jsme přispěli, projednali a podepsali Lublaňskou dohodu, abychom dokázali, že se jedná o akt většího porozumění a prohlášení o vůli pracovat jako jeden společný region pod jednou významnou značkou, zvanou CEE Animation,” dodává Juraj Krásnohorský, producent ze Slovenska a člen VAF.

Juraj Krásnohorský, Matija Šturm – producentka ze Slovinska a členka VAF, Pavlína Kalandrová z české kanceláře Creative Europe Desk – MEDIA a Sabina Briški Karlić – Creative Europe Desk – MEDIA Slovinsko byli klíčovými organizátory CEE Animation Workshop.

 

CEE Animation Workshop se konal v rámci Mezinárodního festivalu animovaného filmu Animateka 2017 (4. – 6. prosince v Lublani). Proběhl zde také první pitching AnimatekaPRO pro šest vybraných projektů z bývalých jugoslávských zemí. Po absolvování školení s odbornou tutorkou Annou Vášovou týmy prezentovaly své projekty před mezinárodní odbornou porotou. Vítězem je srbský krátký film LIGHTS & SHADOWS (Rastko Ciric, Iva Ciric, Milan Stojanovič (SENSE).) Zvláštní cenu získal film LILIANA (Milanka Fabjančić, Kolja Saksida (ZVVIKS). Vítězný projekt bude pozván na pitching competition VAF Třeboň 2018, která se koná 1.-3. 5. 2018. Českou republiku reprezentoval Jan Saska se svým projektem „Hurikán“.

CEE Animation Workshop byl networkingovou a vzdělávací akcí, organizovanou společně kancelářemi Creative Europe Desks – MEDIA z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Česka, Gruzie, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Makedonie, Moldávie, Černé Hory, Polska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny, spolu s platformou Visegrad Animation Forum. Místními partnery byly Slovinská asociace animovaných filmů a Institut Motovila ve spolupráci s Mezinárodním festivalem animovaného filmu Animateka.