Poprvé se dostává do rukou českým čtenářům dostává Animasofie, Pikkovova ceněná kniha o animaci. Publikace vyšla estonsky a anglicky v roce 2010, počátkem prosince 2017 i v češtině. Její vydání je výjimečná událost, neboť jde v podstatě o první ucelenou teorii animace, jež u nás vychází, když pomineme dílčí studie či přehledové publikace, jako jsou skripta FAMU apod.

Kromě pokusu o vymezení animace a nastínění její prehistorie se autor v Animasofii pokouší postihnout specifičnost animovaného filmu, jako je čas, postavy, zvuk, prostor či vyprávění, ale i věrohodnost animovaných postav či efekt realismu v animovaném filmu. Pikkovův záběr je široký: pojednává o animovaných filmech napříč historií i o animaci na spořičích obrazovek či mobilních displejích. Každou kapitolu zakončuje autor případovou studií, v níž
na konkrétních (estonských) filmech demonstruje vybraný teoretický problém.

Součástí knihy je DVD s osmi rozebíranými současnými estonskými filmy, mezi kterými najdeme také dva Pikkovovy filmy – Gone with the Wind a Dialogy – a dále například snímek “Potápěči v dešti” estonské dvojice animátorů Priita a Olgy Pärnových, či film Krokodýl talentovaného animátora Kaspara Jancise.

Kniha vzešla z Pikkovových přednášek na Estonské akademii umění, přičemž sám novotvar „animasofie“ představuje podle autora pokus o svébytnou „filozofii animace“. Speciálně k českému překladu knihy dopsal Ülo Pikkov úvod, v němž představuje své vnímání české (československé) animace, o které píše: „Mohu bez nadsázky prohlásit, že můj zájem o animovaný film zažehla česká animace. Prvotní okamžiky lze datovat jen stěží, ale zřetelně si vybavuji překvapení, které se mě zmocnilo při sledování snímku Krysař (režie Jiří Barta, 1985), který jsem jako chlapec viděl během návštěvy Československa v létě roku 1987. Tento zážitek podnítil touhu, jíž nebylo možné odolat, touhu ponořit se do kouzelného světa animace. A toto nutkání dosud nezesláblo. Animasofie se zrodila právě z této potřeby sdílet vzrušující poznatky, kontexty a významy; sdílet kouzlo animace.“

K českému překladu Animasofie napsala filmová teoretička a pedagožka Eliška Děcká studii, která Pikkovův způsob
uvažování zasazuje do současného proudu animačních studií (animation studies), pro něž je mimo jiné typické
propojování teorie s praxí (což je i případ animátora a teoretika Ülo Pikkova). Knihu do češtiny přeložila anglistka
Anna Stejskalová, odbornou redakci provedla teoretička animace Kamila Boháčková.

Animasofie je určena především filmovým profesionálům a milovníkům animace, ale může se stát studijním materiálem jiných audiovizuálních oborů a potěší i zájemce o animaci z řad široké veřejnosti.

Slavnostní uvedení proběhne v rámci Přehlídky animovaného filmu a současného umění (PAF) v Olomouci v pátek 8. 12. ve 14 hodin. Promítnuty budou současné estonské filmy z DVD, které je součástí českého vydání, přičemž festivalový blok doprovodí úvodem odborná redaktorka knihy Kamila Boháčková.