Na pozvání Visegrad Animation Fora 2017 do Třeboně přicestovali zahraniční hosté, kteří se během veřejných prezentací i neformálních rozhovorů svěřili s tím, jak funguje podpora animovaného průmyslu ze strany korejské vlády, jaké jsou motivace pro spolupráci na koprodukcích a o co je na asijských trzích největší zájem.

Korejská vláda si podobně jako představitelé mnoha hospodářských útvarů myslících na svoji budoucnost uvědomuje význam kreativních průmyslů jako důležité součásti národní ekonomiky. Jde o průmysl s vysokým potenciálem růstu a se značnou přidanou hodnotou. Proto již od 90. let funguje v jižní Koreji velmi dobře nastavený systém podpory kreativních průmyslů. Agendu má na starost Korean Creative Content Agency (KOCCA) – vládní agentura zajišťující podporu a propagaci domácí i mezinárodní tvorby, zahrnující animaci, počítačové hry, charakterové licence, módu, hudbu a další.

20170503_141509Mezi hosty VAF 2017 byl Samuel Yoon, Content Promotion Division of KOCCA, který osvětlil některé principy státní podpory animace.

Co stálo u zrodu strategie na podporu animovaného průmyslu?

Začalo to v roce 1990, kdy si na příkladu z Hollywoodu naše vláda uvědomila potenciál kreslených filmů („cartoon industry“). Rozhodli jsme se vybudovat podobně silný systém, který dokáže vytvářet obsah pro vývoz, vydělávat peníze, ale také vytvářet brand image. Vláda založila agenturu, která se soustředí na naše kulturní dědictví. Máme silnou tradici v korejském dramatu, na kterém lze dál stavět.

 Jak konkrétně vypadá vládní pobídky fungují?

Vytvořili jsme výrobní infrastrukturu, vysílací studia, ale především systém financování navázaný na silné vysílací společnosti (MIP TV). Jezdíme na festivaly, prezentujeme a představujeme naší animaci v zahraničí a snažíme se ji co nejvíce prodat. Podporujeme development, výrobu i marketing. 

Prozradíte, s jakým rozpočtem KOCCA hospodaří?

Celkový rozpočet na rok 2017 pro podporu animace činí 11,3 milionu dolarů. Z toho na vývoj a produkci jde zhruba 10 milionů, které se dělí mezi 50 – 60 projektů. Zbylých 1, 3 milionu je plánovaných na zahraniční distribuci, kde podporu může získat 5 – 10 projektů.  (pozn. red. – pro srovnání s ČR: Státní fond kinematografie ročně alokuje na podporu animované tvorby 40 milionů Kč, ale z toho jen polovina pochází od státu, zbytek jsou komerční peníze generované z příjmů od diváků a z prodeje reklam. Ze státních zdrojů jde tedy v přepočtu o pouhých 20 milionů Kč = cca 850 tisíc dolarů)

Máme otevřený systém podpory, do kterého se mohou hlásit projekty ve všech fázích rozpracovanosti. Udělujeme granty od počátečních stádií až do konce, tedy na vývoj, scénář, výrobu, ale i koprodukci. Projekty vybíráme zhruba jednou měsíčně formou pitchingu, tedy podobně jako tady na VAF. Za rok podpoříme kolem stovky projektů, ale vzhledem k povaze a úskalím animačního průmyslu nakonec z deseti podpořených uspěje jen jeden nebo dva.

Máte k dispozici také statistiky o tom, jakou částkou nebo procentuálně naopak animační průmysl do korejského HDP přispívá?

Prezentovat přesné statistiky je obtížné, ale s jistotou mohu říci, že animace je výrazným přispěvatelem, ačkoliv tvoří jen malou část „content industry“, kterou se KOCCA zabývá.

Soustředíte se na nějaká konkrétní témata nebo formáty?

Ne, pro nás je důležitý dobrý příběh. Pokud je kvalitní scénář, podpoříme většinu přihlášených projektů. Můžou to být krátké filmy, seriály, televizní formáty i celovečerní filmy.

Je pro vás zajímavá korejsko-evropská spolupráce?

Ano, velmi. Máte dobré příběhy a náměty pro scénáře i některé zajímavé animační techniky, my zase dokážeme projekty zafinancovat a zařídit distribuci na asijském trhu. Bohužel Evropská unie – konkrétně program MEDIA – má komplikované regule a požadavky, které koprodukci komplikují. Aktuálně řešíme podmínku toho, že podporu dostávají jen projekty, do kterých jsou zahrnuté kromě Korey minimálně tři další země. Pro nás je to složité, požádali jsme proto komisi, aby tento požadavek redukovala na dva nebo jednoho partnera.


 

Dalším z hostů VAF 2017 byl přední korejsky producent Hoonjae Lee, držitel cen  Excellence Award z Korea Animation Grand Prix 2008 a Special Award z Korea Contents Award 2009. V produkci pracuje od roku 2000, založil společnost Anitoart Inc., zásadní zkušenosti získal během spolupráce na velkých projektech s Marvel Animation Studio, Sip Animation, Marathon a dalšími. V jeho portfoliu najdete televizní seriály i krátké filmy (např. Aesop’s Theater (2008), Koriyo (2014), Little Train Choo Choo (2012–15).

2

 

Ve Vaší prezentaci jste zmínil důležitost spolupráce od nejranějších fází projektu, tedy nejen koprodukci, ale už i co-development. Proč je to tak podstatné?

Většina věcí, které nám připadají srozumitelné a běžné, je kulturně podmíněných. Třeba to, jak vypadá běžná domácnost, ulice ve městě nebo les. Pokud někdo přijde s hotovým námětem a má třeba už i jasnou představu o způsobu animace, je složitější se pak sladit, než když se vše diskutuje od začátku a společně se vymyslí nový plán.

Příkladem může být dětský vzdělávací sitcom, na kterém teď pracujeme. Vychází z pohádky o Červené karkulce, kterou znají děti v Evropě i Americe. U nás je to prostě holčička v červeném oblečení. Její dobrodružství jsou univerzální, už ale ne to, kde se pohybuje. Jakmile tam dáte jehličnatý les a vlka, už je to jasný odkaz na jinou geografickou kulturu a nemůžeme se ucházet o podporu z korejského grantového systému. Proto se naše hrdinka prochází po parku, neukazujeme jí ve škole ani doma, protože by to nemuselo pro děti být povědomé.   

Jaké konkrétní náměty a formáty mají u vás největší úspěch?

Záleží na vysílateli. Klasické terestriální televize preferují dětské programy, satelitní a kabelové televize poptávají animovaný obsah pro dospělé. Nejjednodušeji se prodává formát seriálu s 26 díly po 11 minutách.

Vidíte potenciál v českém animovaném filmu?

Jednoznačně! Miluju třeba Pata a Mata, zná je hodně lidí u nás. Líbí se mi také vaše stop motion filmy.

 

Účast korejských hostů na VAF 2017 a promítání korejských animovaných filmů na Anifilmu podpořilo Ministerstvo kultury, sportu a cestovního ruchu Korejské republiky, Korean Creative Content Agency a Korejská asociace nezávislých producentů animovaných filmů.