Anifilm otevírá nový dvoudenní program pro profesionály a studenty, BUSINESS BISTRO (BB), který se bude konat ve dnech 4. a 5. května v rámci festivalu Anifilm v Třeboni.

Business Bistro je místem setkání zástupců českých i zahraničních animačních a VFX studií, herních vývojářů a tvůrců VR, se studenty a absolventy škol z filmových, výtvarných i technických oborů.

Svou participací na programu dostanou účastníci možnost zdarma prezentovat své studio, společnost nebo projekt formou stánku a case studies. Festival poskytne prostor pro prezentaci, článek o společnosti ve festivalovém industry programu, možnost one-to-one meetingů s dalšími účastníky programu a vstup na speciální přednášky k herní, animační a VR tématice. Účastníci obdrží rovněž akreditaci Festival Professional, která je opravňuje jak ke vstupu na BB, tak na celý festivalový program.

Primárním cílem Business Bistra je propojení profesionálů se studenty a absolventy škol hledající další uplatnění v kreativním a kulturním průmyslu v ČR. Obecně pak vytvoření prostředí pro sdílení nápadů a diskuzi nad novými projekty, technologiemi a možnostmi spolupráce a koprodukcemi.

Web: http://www.anifilm.cz/cs/businessbistro/

Pro více informací o možnosti účasti nebo prezentace na Business Bistru kontaktujte koordinátorku programu: miroslava.janicatova@anifilm.cz