Na základě více než rok trvajícího průzkumu vychází publikace „Mapování oboru animované tvorby v České republice“, která shrnuje výstupy průzkumu mezi desítkami producentů, animačních studií, zástupců škol i samostatně působících tvůrců. Studie vydaná ve spolupráci s Kanceláří Kreativní Evropa – MEDIA je vůbec prvním komplexním popisem stavu oboru animované tvorby v České republice od roku 1990. V elektronické podobě je ke stažení zde.

 

V pondělí 20. března proběhla v pražském Café Inspirace veřejná prezentace hlavních výsledků, spojená s odbornou diskusí a tiskovou konferencí. Zúčastnilo se jí na sedm desítek lidí působících v oboru (jak zástupci studií, freelanceři, tak i studenti škol animace), zástupci Ministerstva kultury, České televize, FAMU, UMPRUM, FAMO, Czech Film Center a dalších institucí i novinářů.

Průzkum mimo jiné prokázal, že  animace je rostoucím průmyslovým odvětvím, nejen v zahraničí, ale i u nás. To potvrzuje poptávka po animovaných filmech a seriálech, která  celosvětově několik posledních let roste. V České republice se animované filmy těší velkému zájmu, což se projevuje na návštěvnosti filmů. Na rodinné animované filmy přišlo minulý rok do kin téměř tři milióny diváků, kteří za vstupenky utratili necelých čtyři sta miliónů korun. Je proto nezbytné zabývat se tím, jak by se na nabídce více podílela domácí tvorba neboť je zřejmé, že neexistuje dostatečná nabídka tuzemských filmů. Jde jednoznačně o nevyužitý potenciál.

Ukazuje se, že animace  je obor, který má významný potenciál pro vytváření nových pracovních míst, zejména pro mladé lidi, navíc jde o obor s vysokou přidanou hodnotou. Producenti a animační studia plánují v nadcházejících pěti letech realizovat řadu nových projektů i rozšiřovat velikosti tvůrčích týmů. Z průzkumu vyšel předpoklad, že bude na nových projektech bude vytvořeno až 400 pracovních pozic.

Pro připravované projekty existuje ze strany studií a producentů proto reálný zájem o nové umělce a specialisty, u nichž je vyžadován nejen talent, ale i vysoká úrovně řemeslné zručnosti a týmový duch. Jako jedno z nejpalčivějších problémů trápící producenty a animační studia  je nedostatek kvalitních tvůrců s odbornými dovednostmi odpovídající zahraničním standardům . Absolventů, ale i mnohým profesionálům chybí zkušenosti a dostatečná praxe na větších projektech, které vznikají spoluprací různých specializovaných týmů.  Zvyšování odborných dovedností a praxe tvůrců je zásadním předpokladem pro celkové zlepšení infrastruktury oboru, tak i kvality jednotlivých projektů.

Dalším zásadním problémem je celkové podfinancování oboru a konkrétních projektů. Trh většinou váže na poptávku vycházející z investovaných veřejných prostředků. Ty  představují často prvotní impuls k výrobě filmu a seriálu. Proto by měly sloužit k možnosti navýšení privátních zdrojů jak domácích, tak zejména zahraničních.

Seriálová tvorba je tradičně spjata především s rolí České televize, která však většinu seriálů vyrábí interně a na vývoji nových originálních titulů se nepodílí ve spolupráci s producenty obdobně jak to činí u hrané seriálové tvorby. To se negativně promítá v nízkém objemu i kvalitě výroby, nevyužití příležitosti získat na výrobu finanční zdroje ze zahraničí a podpory distribuce seriálů, na kterých by se podíleli tuzemští tvůrci. O současném stavu svědčí neúčast českých producentů a studií na výzvách programu MEDIA zaměřených na výrobu televizních seriálů a současně nízká míra zahraničních zdrojů na výrobě.

Fond kinematografie podporuje vývoj a výrobu animovaných celovečerních či krátkých filmů jak pobídkami, tak dotacemi. Pobídky slouží primárně k přilákání zahraničních producentů k tomu, aby své filmy částečně vyrobili v České republice. V této oblasti však česká animace naráží na kapacitní limity v oblasti lidských zdrojů a zkušeností se zajištěním výroby velkých projektů. Fond dále přiděluje podporu formou dotací, tak se však s ohledem na finanční náročnost výroby oproti hranému filmu jeví jako nízká bez zásadního impulzu pro realizaci ambiciózních projektů, které chtějí uspět na mezinárodním trhu.

V prezentování výsledků studie a diskusemi o možnostech zlepšení současného stavu bude ASAF pokračovat na půdě Poslanecké sněmovny ČR, během industry částí festivalů ve Zlíně a Třeboni a také ve spolupráci s jednotlivými školami.

 

Výstupy v médiích

 

 

Fotogalerie