Jedním z inspirativních zahraničních řečníků na letošní konferenci Visegrad Animation Forum v Třeboni byl Frédéric Puech, ředitel francouzské filmové produkční společnosti Planet Nemo. Firma fungující na trhu již 11 let je součástí větší společnosti ANKAMA, vyprodukovala přes 15 úspěšných televizních seriálů s 2D, 3D i interaktivním obsahem, exportuje svá díla do více než 130 zemí světa. Z této pozice si tak už snadno může dovolit hovořit o zkušenostech s velkými mezinárodními projekty a jejich distribucí do zahraničí.

Úspěšnou strategií je pohybovat se zároveň na poli animace i digitálního obsahu,“ předesílá Frederic na úvod své prezentace. Kromě televizních seriálů vyvíjí jeho společnost animované počítačové hry, interaktivní knihy či aplikace do telefonů. Po těch je poptávka především v Asii, kam Planet Nemo nejvíce prodává. Poptávka po evropských partnerech s vlastními tématy je ze strany Číny, Japonska a Jižní Koreje obrovská.

Ve spolupráci s japonskými partnery vyvinuli několik seriálů pro předškolní děti, které jako cílová skupina tvoří obrovský trh a zároveň vyžadují stále nové a neotřelé přístupy. Příkladem může být show „What´s the big idea“ pro předškolní děti zaměřená na filozofii a kritické myšlení, která byla nominována na cenu British Academy of Film and Television Awards BAFTA 2013.

 

 

Důležitým faktorem úspěchu je kromě správného zacílení a originálního námětu také kvalitní distribuce.  Frédéric Puech je stálým hostem na nejrůznějších evropských i světových filmových festivalech, kde osobně domlouvá obchodní příležitosti přímo s tvůrci, nebo naopak s distributory.

Z formátu „hard-to-sell“, jakým byla například 13 dílná série 7 minutových animovaných epizod, se v případě slovenského projektu „Mimi & Líza“ díky spolupráci s francouzským distributorem stal mezinárodně úspěšný projekt. Jedna ze dvou dívčích hrdinek je slepá, ale spolu s kamarádkou překonávají nástrahy vnějšího světa a učí se vzájemně ze svých odlišností. V tomto případě se televizím projekt nabízel skrze silné téma a i jeho odlišný formát se nakonec stal výhodou.

 

 

Jaké jsou tedy největší výhody a úskalí mezinárodních projektů?

Zřejmým benefitem je velikost cílového publika, které v případě úspěšný koprodukcí zmnohonásobí sledovanost i příjmy. Při výrobě se sdílí také produkční náklady. Tady se vyplatí dobře plánovat, která země dostane „za úkol“ jakou část výroby. Některé společnosti se zaměřují spíše na kreativu, jiné dokáží lépe zajistit post-produkci.

Důležité je porovnat si finanční schémata a hledat si koprodukční partnery v zemích s podobným zázemím. Pokud se na výrobě podílí z 50 % finančně, měly by logicky odvést také 50 % práce, nedomluví-li se zainteresované strany jinak. Není ale euro jako euro. Přestože penzum práce bude rozdělené spravedlivě,  mezi zeměmi s příliš odlišným finančním zázemím k rovnoměrnému financování nikdy nedojde. Proto se Frédéric Puech doporučuje vyhýbat partnerstvím, kde schvalování peněz na jedné straně potrvá déle (což zároveň prodražuje čekáním náklady i pro druhou stranu), anebo zemím, které jsou finančně nesrovnatelné, jaké například Francie a Česká republika. Máme-li v ČR výrazně levnější výrobu, do celkového rozpočtu přispějeme nižší částkou a partner pak pravděpodobně nebude chtít přistoupit na rovná práva v rozhodování, podílu na příjmu z prodeje či stejném počtu vysílání v obou zemích.

 

Pojďme se podívat na konkrétní případovou studii trojstranného koprodukčního projektu. V případě dětského seriálu „Silly Bitty Bunny“ z dílny Planet Nemo šlo o francouzsko-kanadsko-singapurskou koprodukci, kam do celkového rozpočtu 25 milionů $ přispěla Francie z 50 %, Kanada 25 % a Singapur 25 %. Francouzští animátoři přišli s kreativním konceptem a polovinou scénáře, zatímco kanadské studio obstaralo post-produkci, hudbu, story boardy a druhou polovinu scénáře.

Výsledek obrázku pro silly bitty bunny

 

Tady ale narážíme na další výzvu, kterým společné projekty často čelí. Očekávání ze strany distributorů na obsah seriálu se kontinentálně lišil. Zatímco pro francouzskou vysílací společnost byla podstatná hravost a zábavnost, v Kanadě se bere daleko větší ohled na bezpečnost a panovaly zde obavy o napodobování nežádoucího chování dětmi. Výsledkem byl kompromisní přístup.

Výhodou spolupráce je kromě sdílení nákladů, rizik a trhů, také získání přístupu ke speciálním fondům. Ve Francii a některých dalších zemích jsou totiž v rámci koprodukcí vyhrazeny speciální slevy na daních.

Ryze upřímnou prezentaci s mnoha cennými zkušenostmi uzavřel Frédéric Puech konstatováním, že klíčová je volba vhodného partnera také z hlediska ochoty spolupracovat, otevřené komunikace a vůle sdílet problémy i předcházet konfliktům.

 

frederick_puechFrédéric Puech je jedním z mála producentů v Západní Evropě s četnými zkušenostmi s koprodukcí ze zeměmi mimo náš region. Také prodává vybrané animované projekty z Východní Evropy vysílacím společnostem na Západě.

Planet Nemo je nezávislá produkční a distribuční společnost, vlastnící studia v Paříži a Lille. Mezi její hlavní aktivity patří kreativní vývoj, pojištění produkčních investic, produkce a koprodukce animovaných a interaktivních děl. Společnost se zaměřuje na 2D, 3D a flashovou produkci. V roce 2010 a 2011 byla Planet Nemo nominována na cenu „TV producent roku“ francouzskou Asociací producentů PRO CIREP, a v roce 2011 na „Evropského animovaného producenta roku“ asociací Cartoon Professional Association.