V letošním roce alokoval Státní fond kinematografie do podpory animovaného filmu navýšenou částku 46 milionů (40 na výrobu, 6 na vývoj) namísto loňských 17 milionů. Rada chce podobnou alokaci ve výzvě udržet dlouhodobě a dávat tak tvůrcům jistotu, že se mohou pouštět do větších animovaných projektů a pokud budou dobře připraveny, je Rada ochotna je i adekvátními částkami podporovat.

Ve výzvě se sešlo 11 projektů, z toho 7 krátkometrážních. Rada s uspokojením konstatuje, že předložené projekty byly tematicky i výtvarně rozmanité, až na výjimky producentsky velmi dobře připravené. Devět z jedenácti projektů bylo určeno dětem.

Výsledky rozhodnutí Rady v kategorii “Celovečerní nebo krátkometrážní animovaný film” jsou k nahlédnutí zde: http://www.fondkinematografie.cz/aktuality/vysledky-rozhodovani-rady-animovaneho-filmu,-dokumentarniho-filmu,-neperiodicke-publikace.html

Rada se při posuzování projektů potýkala s nutností posoudit v jedné výzvě mezi sebou dlouhometrážní i krátkometrážní animované filmy. V některých ohledech jsou tyto dvě skupiny srovnatelné (výtvarná stránka a její kvalita), nicméně v jiných ohledech jsou nesouměřitelné a je nutno uvažovat o obou skupinách samostatně (distribuční potenciál děl). Rada při posuzování upřednostňovala projekty přicházející s kvalitní výtvarnou stránkou, která slibuje rozvíjení silné tradice animovaného filmu, a dále ty náměty, které jsou svou podstatou vhodné pro animovaný film. U projektů na výrobu dále akcentovala jasně definovanou cílovou skupinu a soulad s předloženým konceptem díla. Lépe byly hodnoceny ty projekty, které slibovaly zahraniční úspěch či přesah a budou úspěšně reprezentovat českou výtvarnou tradici v zahraničí.

Podpořeny budou tyto filmy:
Bionaut s.r.o.
Hurá na borůvky!
Projekt se opírá o typicky dětský příběh postavený na akcích dvou medvědů a doplněný úsporným a vtipným dialogem. Devízou tohoto příběhu je laskavý chytrý humor, který byl vždy jedním ze znaků
české animace.
MasterFilm s.r.o.
Plody mraků
Velice dobře promyšlený animovaný film pro děti. Scénář je velmi
dobře postaven, storyboard z něj vycházející je domyšlený a přesně načasovaný. Projekt se opírá o vynikající výtvarné návrhy Alžběty Skálové.
MAUR film s.r.o.
O sirotcích
Adaptace povídky Arnošta Goldflama je odvážným pokusem uvést do krátkého animovaného filmu pro děti téma ztráty jejich rodičů. Projekt se opírá nejen o literární předlohu, ale i o působivé výtvarné návrhy. Při dobré dramaturgii je zde šance na vznik netuctového dílka, univerzálně srozumitelného. To ostatně potvrzuje již probíhající spolupráce s francouzským partnerem. Nadějný a podnětný je i producentův záměr pokračovat v natáčení dalších Goldflamových povídek a vytvořit z nich celovečerní povídkový film.
Duracfilm, z.s.
Chůze a běhy
Tento experimentálně zaměřený projekt kresleného filmu se opírá o vynikající výtvarné řešení Václava Krejčího. Přestože výtvarná stránka je prvotní, film je i lehce narativní s jemnými filosofickými podtexty.
Rolling Pictures spol. s.r.o.
Hurvínek a kouzelné muzeum
Tento projekt je odvážný pokus uvést na filmová plátna populární postavy Spejbla a Hurvínka v náročné 3D technologii. Rada Fondu konstatovala, že projekt je producentsky i umělecky velmi dobře zvládnutý, vzniká v koprodukci se dvěma zahraničními partnery a má parametry srovnatelné s náročnými světovými filmy natočenými v této technologii.
HAFAN Film s.r.o.
Poletíme
S tímto projektem, adaptací knihy Alexandra Grina, se Rada Fondu setkala již podruhé. Hlavní změna oproti předešlé žádosti (Zářivý svět) nastala ve scénáři. Tato verze scénáře je mnohem jednodušší a daleko více respektuje specifiku animovaného filmu. Silnou stránkou projektu jsou výtvarné návrhy loutek i prostředí.
Studio ZVON s.r.o.
LAJKA
Rada Fondu již podpořila výrobu tří půlhodinových filmů, z nichž chce producent a režisér Aurel Klimt vytvořit celovečerní film.
Bio Illusion
Jack Russel Zachránce planety
Tento projekt oživuje typické výtvarno Vladimíra Jiránka. Jedná se o kombinaci komiksu s celovečerním animovaným filmem. V podstatě je to parodie na béčkové akční sci-fi filmy a parodie je žánr, v němž se české kinematografii vždy dařilo. Projekt je řemeslně dobře připravený (výtvarno vycházející z Vladimíra Jiránka, dobře zpracovaný storyboard) a opírá se o ambiciózního režiséra a zkušený animátorský tým.