Novinky

Co přinesl seminář o mezinárodní distribuci v animaci?

Jak ukázala studie Mapování oboru animované tvorby v ČR, faktem je, že české animované filmy se až na čestné výjimky dostanou do zahraniční distribuce velmi ojediněle. Důvod je mimo jiné i ten, že čeští producenti své filmy často nevyrábí v zahraničních koprodukcích, které usnadňují vstup na zahraniční trhy. Bez otevření se zahraniční spolupráci v rovině vývoje a výroby, ale i distribuce, se naše animace těžko stane konkurenceschopnou. „Je to o dlouhodobém budování osobních vztahů a vazeb se zahraničními producenty, distributory a sales agenty. Během roku se sice v Evropě koná celá řada setkání s lidmi z branže , ale mnoho tuzemských producentů tuto možnost nevyužívá. Proto jsme došli k názoru, že největší efekt bude mít setkání zahraničních profesionálů přímo v Praze,“ konstatuje místopředseda Asociace animovaného filmu Marek Toušek.

Cílem odborného semináře o mezinárodní distribuci v animaci, který začátkem února představil strategie úspěšných zahraničních distributorů, bylo inspirovat domácí producenty a zvýšit naději na úspěch jejich projektů. Ohlasy účastníků i organizátorů se shodují ve velmi pozitivním hodnocení celé akce.

Podnět pro organizaci semináře k tématu potenciálu a trendů distribuce v animaci jsem dostal před třemi roky na Cartoon Digital. Když jsem tenkrát prezentoval náš projekt jednomu z hostů letošního semináře Lioneli Martymu, odpověděl, že pokud by měl být jeho součástí, chce stát už na jeho samotném začátku. To pozměnilo můj pohled a vnímání role distributora v hodnotovém řetězci vzniku animovaného díla. I ostatní řečníci na semináři potvrdili důležitost toho, aby distributor byl aktivní součástí již od vývoje filmu. Představa, že distributor pasivně čeká, až mu producent přinese hotové dílo s tím, aby jej šířil mezi diváky, je mylná. Naopak distributor mnohdy zná diváky, jejich očekávání a chutě, neboť pracuje přímo na daném trhu více než jedním filmem/seriálem, kdežto producent, zvlášť v našich skromných tuzemských podmínkách, často řeší jediný film dlouhá léta. A v neposlední řadě je zde i ekonomické hledisko – pokud se mu film líbí a věří mu, je schopen zajistit potřebné finanční prostředky z předprodeje a tzv. minimum guarantee. Je proto nanejvýš vhodné spolupráci s distributorem navázat od samotného počátku,“ osvětlil motivaci k uspořádání semináře Marek Toušek.

Kromě inspirativních prezentací a sdílených zkušeností podnítil seminář také vznik aktuálního katalogu animovaných filmů a seriálů. Pozvaní hosté se setkali s českými producenty nad jejich projekty v rámci one-to-one meetingů, přičemž nově vytvořený katalog reprezentující projekty členů ASAF i producentů mimo něj včetně nabídky služeb animačních studií posloužil jako ideální materiál. „Potvrdilo se, že jde o dobrý formát, jak zahraničním profesionálům na nejrůznějších oborových akcích prezentovat práci našich producentů. S katalogem chceme pracovat dál i v elektronické podobě a udržovat jej co nejaktuálnějším,“ doplňuje Marek Toušek a uzavírá: „Byl jsem potěšen, kolik pro mě neznámých a nových aktérů se akce zúčastnilo. Indikuje to pozitivní signál, že do oboru vstupují noví hráči. S ohledem na záměr naší asociace podporovat kvalitu vznikajících filmů je konkurence rozhodně vítána.

Petr Nezval z Centra realizace dětské tvorby ČT ocenil příjemné prostředí, přátelsky neformální atmosféru i poučný obsah. „Prezentované případové studie hodnotím jako velmi přínosné. Nejvíce inspirativní pro mne byla vystoupení Eleanor Coleman a její příspěvek o „Můj život cuketky“ a také Vráti Šlajera s jeho cestou s „Rosa a Dara“. Domnívám se, že přístup zahraničních producentů – nevzdávat projekt, i když se vyskytnou překážky, by se měl přenést i do našeho prostředí.“ S tím souhlasil i další z účastníků, ředitel video a VOD distribuce Magic Box Jan Rubeš: „Ze semináře si odnáším poznatek, že úspěch je ve vytrvalosti a k jeho dosažení vede dlouhá a trnitá cesta. Naši distributoři by si měli uvědomit teritoriální rozmanitost trhu. Akci hodnotím jako velmi dobře připravenou, ocenil jsem výborně vybrané hosty reprezentující evropskou animovanou distribuční špičku.

Díky přínosnému ohodnocení semináře účastníky se již nyní uvažuje nad jeho zopakováním v příštím roce, kde by mohla větší prostor dostat setkání pozvaných zahraničních profesionálů nad konkrétními projekty.

Seminář by nebylo možné zorganiizovat bez finančního přispění Státního fondu kinematografie a české kanceláře programu Kreativní Evropa – MEDIA.

SaveSave

Další příspěvky

Sorry, the comment form is closed at this time.